Paradigma 2 Alle Nederlanders Gezond(er)

NU gezond(er) leven, geeft LÁTER gezonde(re) levensjaren.

Nóg gezonder leven dan je denkt en nu al doet? Dat kun je dagelijks simpel en snel op wel honderden manieren. Gezondheid is weliswaar in Nederland Talk of the Town, maar krijgen we al die miljoenen mensen op het juiste 'Gezondheid' spoor. Gemeentes, scholen, sport, zorginstellingen, allerlei verenigingen en tal van particuliere initiatieven doen dat al en krijgen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, niet alleen in beweging maar ook te houden. Daarom dit Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032.

Het Gezondheidssysteem NL is er voor alle Nederlanders. De primaire reflexen geven aan waar het in dit systeem om gaat. Een van de fundamentele doelstellingen is, dat mensen, die zich ergens melden in het systeem, snel en adequaat (hulpvraag) naar een aanpak worden toegeleid en geholpen.

In het kader van het thema 'Gezond Leven/Preventie en Leefstijl voor de gehele bevolking, wordt het volgende voorgesteld:

  1. Alle gezondheidsactiviteiten zijn gericht op de gehele bevolking;
  2. Het Gezondheidssysteem NL promoot Gezond Leven 'op eigen kracht';
  3. Geraffineerde verleidelijke TV en internet reclame die de gezondheid van kinderen schaadt wordt verboden;
  4. Gemeentes moeten hun (13.700) buurten uiterlijk 2025 voorzien van een outdoor 'fitness / spel / leefstijl / ontmoeting' plek;
  5. Buurten krijgen financiën om deze plekken aantrekkelijk te maken;
  6. De primaire reflex van het systeem is 'gezondheid,' 'gezond leven' en 'welzijn.' Het is van belang om de bevolking permanent alle mogelijke kennis over en het belang en 'hoe' van gezondheid aan te bieden. Dat kan betekenen dat zij geen beroep hoeven te doen op professionele 'zorg- en hulpverlening' maar wel beter zijn voorbereid als men een beroep moet doen op professionals;
  7.  Alle professionals in het systeem hebben de verantwoordelijkheid om gezondheid en gezond leven in hun dienstverlening te integreren en uit te dragen;
  8. Om de kennis over gezond leven, zorg en hulpverlening in de bevolking een flinke boost te geven, komt er (a) grote kennis databank, (b) een onafhankelijke 'thema' televisiezender, (b) interactieve internet-/ streamingdienst en (c) een website, waar alle Nederlanders (jong en oud) niet alleen al hun informatie kunnen vinden, maar ook hun vragen krijgen beantwoord;
  9. Dit initiatief staat onder auspiciën van de overheid en koepelorganisaties, ter beschikking;
  10. Bewezen succesvolle buurt / lokale / regionale gezond(er) leven, zorg- en hulpverleningspilots en projecten en andere initiatieven, worden door een organisatie landelijk getest op uitrolbaarheid en NL-breed uitgerold.

Wie wil er nou ziek worden, als je er wat aan kunt doen?! Hoe kun je ziektes voorkomen, ziektes uitstellen tot later, eerder herkennen misschien. Zelf actie nemen. Hoe kun je een bezoek aan de huisarts voorkomen? De miljoenen mensen met een (chronische) ziekte terugdringen door elkaar op leefstijlen te wijzen of samen aan leefstijlen te werken bijvoorbeeld. Dat samen voor elkaar krijgen is de kerndoelstelling van het Gezondheidssysteem NL 2022 -2032.

Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de 20 kernpunten (de blauwe button hiernaast). Mailen kun je met hello@nldebestezorgterwereld.nl.

NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Social Media
LinkedIN
Facebook

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2023 - Privacyverklaring