Gezond(er) leven speelt een cruciale rol in ons leven

Het Gezondheidssysteem NL is er voor iedereen.

Nog gezonder leven, dan je nu doet, kun je op wel honderden manieren, van heel simpel tot intensief. Gezondheid is overal in Nederland Talk of the Town. Gemeentes, scholen, sport, zorginstellingen, allerlei verenigingen en tal van particuliere initiatieven proberen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, in beweging te krijgen en te houden. 

Wie wil er nou ziek worden, als je er wat aan kunt doen?! De hoge aantallen mensen met een (chronische) ziekte terugdringen en dat samen, concreet en snel, voor elkaar krijgen is de kerndoelstelling van het Gezondheidssysteem NL 2022 -2032. Ik verwijs u graag naar de 20 kernpunten (de blauwe button hiernaast).

Het jaar 2025 is een cruciaal jaar, omdat in dit voorstel doelen gerealiseerd moeten zijn.

Het Gezondheidssysteem NL is er voor alle Nederlanders. De primaire reflexen geven aan waar het in dit systeem om gaat. Een van de fundamentele doelstellingen is, dat mensen, die zich ergens melden in het systeem, snel en adequaat (hulpvraag) naar een aanpak worden toegeleid en geholpen.

In het kader van het thema 'Gezond Leven/Preventie en Leefstijl wordt het volgende voorgesteld:

  1. De primaire reflex is van belang om dure zorg- en hulpverlening, zonder een gesprek patiënt/cliënt - professional over 'hoe gezond(er) leven', te voorkomen;
  2.  Alle professionals in het systeem hebben daar een verantwoordelijkheid in;
  3. Er komt een onafhankelijke 'thema' televisiezender, interactieve internet-/ streamingdienst en een website, waar alle Nederlanders (ziek en niet-ziek) al hun informatie kunnen halen of krijgen en hun vragen beantwoord krijgen;
  4. Dit initiatief staat onder auspiciën van de overheid en koepelorganisaties, ter beschikking;
  5. Succesvolle lokale/ regionale gezond(er) leven initiatieven, worden landelijk getest en vanuit 'centraal' NL-breed uitgerold;
  6. 11.700 buurten zijn uiterlijk 2025 voorzien van een outdoor 'fitness / leefstijl / ontmoeting' plek;


NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2022 - Privacyverklaring