STAP 2

Hoe zorgen we ervoor dat 100% van de Nederlanders gezond(er) en gelukkiger kan leven. In 2023 is dat 40%...

Nederland staat voor een enorme opgave. Het wordt een zware opgave om alle Nederlanders gezond(er) te laten leven, dan tot nu toe. Dat is hard nodig om het mensen mogelijk te maken, te overleven, maar vooral fitter en met minder zorgen en gelukkiger het leven te laten leven. Het is met name lastig, omdat een giga groot aantal, al 13 miljoen Nederlanders (RIVM, CBS, NIVEL), en zelfs al op jonge leeftijd, door ongelijkheid in de samenleving en door chronisch (irreversibel: vaak tot het einde van hun leven) ziektes afhankelijk zijn van artsen, medicijnen en zorg. Een zorgelijke ontwikkeling omdat de kwetsbaarheid van de mensen op latere leeftijd op de loer ligt. Corona heeft aangetoond wat dat voor een ellende geeft.

Wat is er tussen 2002 en 2020 gebeurd met de gezondheid van de Nederlander? Uit onderzoekscijfers blijkt dat uit de tienduizenden patiënten die zich bij de huisartsen melden, dagelijks gemiddeld 1.800 mensen geregistreerd zijn als chronische patient. In totaal eind 2020 13 miljoen Nederlanders. De nachtmerrie: in 2030 alle Nederlanders chronisch ziek. Een chronische aandoening is onomkeerbaar, meestal levenslang. Met deze verontrustende aantallen neemt ook het aantal mensen met meerdere chronische aandoeningen, co- en multimorbiditeit genoemd, enorm toe. Je weet hoe het gaat in de praktijk: de huisarts vertrouwt op kennis en medicijnen, informeert de patient en de patient vertrouwt de huisarts. Dat is de huisarts niet direct te verwijten, maar wel het tekort aan kennis bij de burger over simpele, mogelijk chronische, aandoeningen, hoe die te herkennen en te voorkomen. Oorzaak ongelijkheid in de samenleving, welvaart en weelde, vergrijzing, het toenemend aantal jonge mensen met een aandoening en een betere overleving (onderzoek in 2008 en 2021). Het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 wil dit patroon de komende 10 jaar doorbreken, met als doelen o.a.: 13 miljoen gezonde(re) Nederlanders en een daling van de zorgvraag.

Nóg gezonder leven dan je denkt en nu al doet? Dat kun je dagelijks simpel en snel op wel honderden manieren. Gezondheid is weliswaar in Nederland Talk of the Town, maar krijgen we al die miljoenen mensen op het juiste 'Gezondheid' spoor door leefstijlen te veranderen. Ik denk slechts gedeeltelijk. Gemeentes, scholen, sport, zorginstellingen, allerlei verenigingen en tal van particuliere initiatieven doen hun best en krijgen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, niet alleen in beweging maar dit ook vol te houden. Daarom is de omschakeling naar dit Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 cruciaal.

Het Gezondheidssysteem NL is er voor alle Nederlanders. De primaire reflexen geven aan waar het in dit systeem om gaat. Een van de fundamentele doelstellingen is, dat mensen, die zich ergens melden in het systeem, snel en adequaat (hulpvraag) naar een aanpak worden toegeleid en geholpen.

In het kader van het thema 'Gezond Leven/Preventie en Leefstijl voor de gehele bevolking, wordt het volgende voorgesteld:

  1. Alle gezondheidsactiviteiten zijn gericht op de gehele bevolking;
  2. Het Gezondheidssysteem NL promoot Gezond Leven 'op eigen kracht';
  3. Geraffineerde verleidelijke TV en internet reclame die de gezondheid van kinderen schaadt wordt verboden;
  4. Gemeentes moeten hun (13.700) buurten uiterlijk 2025 voorzien van een outdoor 'fitness / spel / leefstijl / ontmoeting' plek;
  5. Buurten krijgen financiën om deze plekken aantrekkelijk te maken;
  6. De primaire reflex van het systeem is 'gezondheid,' 'gezond leven' en 'welzijn.' Het is van belang om de bevolking permanent alle mogelijke kennis over en het belang en 'hoe' van gezondheid aan te bieden. Dat kan betekenen dat zij geen beroep hoeven te doen op professionele 'zorg- en hulpverlening' maar wel beter zijn voorbereid als men een beroep moet doen op professionals;
  7.  Alle professionals in het systeem hebben de verantwoordelijkheid om gezondheid en gezond leven in hun dienstverlening te integreren en uit te dragen;
  8. Om de kennis over gezond leven, zorg en hulpverlening in de bevolking een flinke boost te geven, komt er (a) grote kennis databank, (b) een onafhankelijke 'thema' televisiezender, (b) interactieve internet-/ streamingdienst en (c) een website, waar alle Nederlanders (jong en oud) niet alleen al hun informatie kunnen vinden, maar ook hun vragen krijgen beantwoord;
  9. Dit initiatief staat onder auspiciën van de overheid en koepelorganisaties, ter beschikking;
  10. Bewezen succesvolle buurt / lokale / regionale gezond(er) leven, zorg- en hulpverleningspilots en projecten en andere initiatieven, worden door een organisatie landelijk getest op uitrolbaarheid en NL-breed uitgerold.

Wie wil er nou ziek worden, als je er wat aan kunt doen?! Hoe kun je ziektes voorkomen, ziektes uitstellen tot later, eerder herkennen misschien. Zelf actie nemen. Hoe kun je een bezoek aan de huisarts voorkomen? De miljoenen mensen met een (chronische) ziekte terugdringen door elkaar op leefstijlen te wijzen of samen aan leefstijlen te werken bijvoorbeeld. Dat samen voor elkaar krijgen is de kerndoelstelling van het Gezondheidssysteem NL 2022 -2032.

Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de 20 kernpunten (de blauwe button hiernaast). Mailen kun je met hello@nldebestezorgterwereld.nl.

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring