Gezond(er) leven redt mensenlevens... wist u dat?

Het Gezondheidssysteem NL is er voor iedereen.

Nog gezonder leven, dan je nu doet, kun je op wel honderden manieren, van heel simpel tot intensief. Gezondheid is overal in Nederland Talk of the Town. Gemeentes, scholen, sport, zorginstellingen, allerlei verenigingen en tal van particuliere initiatieven proberen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, in beweging te krijgen en te houden. 

Wie wil er nou ziek worden, als je er wat aan kunt doen?! Hoe kun je ziektes voorkomen, ziektes uitstellen tot later, eerder herkennen misschien. Zelf actie nemen. Hoe kun je een bezoek aan de huisarts voorkomen? De miljoenen mensen met een (chronische) ziekte terugdringen door elkaar op leefstijlen te wijzen of samen aan leefstijlen te werken bijvoorbeeld. Dat samen voor elkaar krijgen is de kerndoelstelling van het Gezondheidssysteem NL 2022 -2032.

Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de 20 kernpunten (de blauwe button hiernaast).

Het jaar 2025 is een cruciaal jaar, omdat in dit voorstel enkele doelen gehaald moeten zijn.

Het Gezondheidssysteem NL is er voor alle Nederlanders. De primaire reflexen geven aan waar het in dit systeem om gaat. Een van de fundamentele doelstellingen is, dat mensen, die zich ergens melden in het systeem, snel en adequaat (hulpvraag) naar een aanpak worden toegeleid en geholpen.

In het kader van het thema 'Gezond Leven/Preventie en Leefstijl wordt het volgende voorgesteld:

  1. Cruciaal is dat primaire reflex van het systeem niet meer 'zorg' is,  maar 'gezond leven', 'positieve gezondheid' en 'preventie.' Dit is van belang om 'onnodige' zorg- en hulpverlening, zonder een gesprek met (niet) patiënt/cliënt - professional over 'hoe gezond(er) leven', te voorkomen;
  2.  Alle professionals in het systeem hebben daar een verantwoordelijkheid in;
  3. Om de kennis over gezond leven, zorg en hulpverlening in de bevolking een flinke boost te geven, komt er (a) een onafhankelijke 'thema' televisiezender, (b) interactieve internet-/ streamingdienst en (c) een website, waar alle Nederlanders (jong en oud) niet alleen al hun informatie kunnen vinden, maar ook hun vragen krijgen beantwoord;
  4. Dit initiatief staat onder auspiciën van de overheid en koepelorganisaties, ter beschikking;
  5. Succesvolle lokale/ regionale gezond(er) leven, zorg- en hulpverleningspilots en projecten en andere initiatieven, worden landelijk getest en NL-breed uitgerold;
  6. 13.700 buurten moeten uiterlijk 2025 voorzien van een outdoor 'fitness / leefstijl / ontmoeting' plek;


NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Social Media
LinkedIN
Facebook

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2023 - Privacyverklaring