integratie van zorgnetwerken_ddb9a740-4004-4d73-bd3f-6013aa3ce7ab

Kennisplatform: Kennis, informatie en vraagbaak over gezondheid, ziekte en sociale problemen, etc. staat 24/7 klaar voor de burger met vragen. 


De kenniskloof dichten tussen burgers en professionals
Het kennisplatform is een tool dat 18 miljoen burgers 24/7 wordt aangeboden. Het is een vernieuwend initiatief. Het platform biedt alle Nederlanders toegang tot álle beschikbare kennis en informatie op de gebieden gezondheid, gezond(er) en lang(er) leven, geboorte, opvoeden en sterven, ziekte, zorg (medisch, mentaal en sociaal) via één landelijk, veilig, betrouwbaar en overzichtelijk kennisplatform, kan de grenzen verleggen en de druk op de zorg- en hulpverlening flink reduceren. 

Een dergelijk platform moet burgers helpen een bredere kijk te ontwikkelen om zelf in staat te zijn hun gezondheid, ziekte of een sociaal probleem om erger te voorkomen, tijdig(er) te zien aankomen, te handelen en er zelf uit te komen alvorens professionele hulp in te roepen. 

Het kennisplatform een unieke dienst
Meer dan 95% van de Nederlandse burgers beschikt over Wi-Fi, een tablet, PC of mobiele telefoon. Het kennisplatform is op de wereld een uniek initiatief en moet het klassieke kennismonopolie in de zorg en hulpverlening doorbreken. De burger is er klaar voor.
Het platform zoals hier wordt voorgesteld bestaat uit a. een thema (gezondheid, zorg en hulp) televisie kanaal, met daarnaast b. een digitale kennis-, informatie- en databank, c. om snelle interactie en vragen te beantwoorden een interactieve internetdienst. Deze dienst richt zich ook op online programma's, seminars die burgers en professionals kunnen bijwonen om kennis te delen en d. een website met actuele thema's, nieuws en het laatste nieuws. Het kennisplatform is in elk huishouden te bekijken en overal ter wereld.

Verantwoordelijkheid en financiering
Het platform valt onder de verantwoordelijkheid van de overheid (departement), dat samenwerkt met gezondheidsorganisaties, medische zorg- en sociale hulpverleningssectoren, koepels uit betrokken sectoren. Het platform wordt gefinancierd door het bedrijfsleven, de overheid en de burger, door een deel van het eigen risico hiervoor aan te wenden.

Beschikbaarheid
Bezoekers kunnen overal ter wereld het kennisplatform raadplegen en via chat, mail of Whatsapp vragen stellen, die ook worden beantwoord door een professional. De kloe is dat alle kennis die te maken heeft met gezondheid, ziekte, medische, mentale, verpleegkundige zorg- en sociale hulpverlening en welzijnswerk die lastig te vinden op internet in het kennisplatform is gecentraliseerd.


Het kennisplatform is centraal in Nederland gesitueerd en continu bemand met op veel terreinen circa 100 deskundige professionals. Overwogen zou kunnen worden om bestaande telefoondiensten hier ook te centraliseren

Haalbaarheid idee
Het idee van het mediaplatform is ontstaan naar analogie van vergelijkbare platforms van mediagiganten als Google en Microsoft. Dat is voor de burger vertrouwt, daar hebben mensen ervaring mee.
In opzet zou het mogelijk moeten zijn dit idee op kleinere schaal na te bootsen en te starten. Alhoewel, 'klein' is ook weer relatief.
Als NL als eerste land het kennisplatform meertalig opzet en later uitrolt naar de Europese landen en nog later desgewenst wereldwijd,  dan krijgt het wel omvang... Zou mooi zijn!

Snelheid, betrouwbaarheid en kwaliteit
Zo kunnen burgers centraal, snel, betrouwbaar en meertalig de meeste vragen digitaal adresseren aan één adres, te weten 'het digitale kennisplatform.' Dat kunnen zij doen d.m.v. gerichte specifieke vragen om kennis, een 'uitleg' animatie of instructievideo, over geneesmiddelen. Dat kan door door te mailen, te chatten, te face-timen en beeldbellen en te appen met een huisarts, medisch specialist, deskundigen, zorg- en hulpverleners, paramedicus, etc.. ter plekke. Ook zou overwogen kunnen worden het kennisplatform via DigiD beschikbaar te stellen.

Tenslotte
Deze aanpak kan het verschil maken met vele huidige tijdrovende en arbeidsintensieve aanpak. Minder bureaucratie, minder afleiding en minder druk in de huisartspraktijk, de burger is sneller bediend, het bespaart wachten, allerlei uit de contacten met het kennisplatform voortvloeiende acties, zoals procedures, aanvraagformulieren, uitslagen kunnen vanuit het kennisplatform digitaal worden aangeleverd. 


#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring