20 Kernpunten Gezondheidssysteem NL

20 Kernpunten Gezondheidssysteem NL 2022- 2032

1. Huidig gezondheidszorgstelsel wordt onderdeel van een nieuw Gezondheidssysteem NL;


2. Het systeem is er voor alle Nederlanders en huishoudens (niet-ziek, ziek);


3. Het omvat drie pijlers:
   a.Gezond Leven, (Positieve) gezondheid, Preventie en Sport;
   b.Sociaal domein: Zorgkantoren, GGD, GHOR;
   c.Zorgstelsel, curatief een geestelijke gezondheidszorg, zoals we dat kennen.

Gestroomlijnde zorg- en hulpverlening, wetenschappelijk onderzoek, publieke voorlichting en informatie-uitwisseling en eenduidige communicatie met de bevolking, onder één dak;


4. De drie pijlers fungeren als eenheid rondom ‘doelgroepen en klanten tijdens het traject’;


5. Primaire reflex van het systeem is: ‘Gezondheid en ‘meteen daaropvolgend:
   
a.De juiste hulp- en zorgvraag op de juiste plaats
   b.De juiste zorg op de juiste plaats;’


6.De pijlers werken, vanuit eenheid van beleid samen en stemmen continu af, integraal, multidisciplinair en financieel;


7.Wet-, regelgeving en bekostiging moeten hierop uiterlijk in 2025 zijn aangepast;


8.Iedere professional is op zijn/ haar vakgebied individueel en collectief verantwoordelijk voor inhoud, proces en resultaat;


9.Professionals starten een ‘kennisrevolutie’ gericht op het informeren van de Nederlandse bevolking. Het betreft o.a.: en stellen medische, verpleegkundige, sociale, publieke en leefstijlkennis:


10.Om deze revolutie vorm te geven, komt er ter ondersteuning van alle professionals één landelijk onafhankelijk kennis en communicatieplatform, bestaande uit een:

   a.Onafhankelijke landelijke thema Tv-zender (bijv.: Gezonder Nederland)
   b.Internet/interactieve/streaming-dienst
   c.Een website: met een overzicht van alle Apps, actuele en relevante kennis en informatie.

Op deze platforms kan de Nederlandse bevolking 24/7 al haar vragen kwijt en vinden wat zij moeten of willen weten over gezond leven, ziektes, sociale context en publieke voorlichting.


11. Ad 9. en 10. Staan onder auspiciën van professionele koepelorganisaties, VWS en Sociale zaken;


12. Bewezen succesvolle lokale en regionale initiatieven worden na finale test landelijk gecoördineerd en uitgerold;


13. Het Gezondheidssysteem NL werkt met fysieke en evidence based digitale vormen van zorg, hulpverlening, kennis en informatieverstrekking (zie ad. 10);


14. T.b.v. van veilige digitale communicatie tussen hulpvrager en aanbieder komt er een digitale koppeling met de systemen thuis;


15. Daartoe zijn uiterlijk eind 2025, de systemen van 8,5 miljoen huishoudens getest op ‘digi- zorg/gezond’ proof zijn;


16. T.b.v. fitheid ‘dicht bij de burgers’ krijgen alle 11.700 buurten de beschikking over één of meer gecombineerde: outdoor ‘fitness, leefstijl en oefenplein.’ Gerealiseerd: eind 2025;


17. T.b.v. productiviteitsstijging worden alle basisziekenhuizen als ‘ziekenhuis in ziekenhuis’ centrum ingericht. De medische discipline geeft leiding c.q. bestuurt;


18. Ook topklinische ziekenhuizen en universitair medische centra kunnen diverse vormen van gespecialiseerde zorg in het ‘ziekenhuis in ziekenhuis’ model organiseren;


19. Ter ontlasting van de 2e. lijn worden 1e. lijn gezondheidscentra uitgebreid met extra onderzoek en behandelunits, waar ook medisch specialisten werken;


20. Marktwerking vervalt, in plaats daarvan komt er een professioneel en transparant kwaliteit- en scoresysteem voor aanbieder en gebruiker.
Henk Handlogten, Gezondheidscentrum NL 2022 – 2032 ©
25 november 2022

NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2022 - Privacyverklaring