Van onwetende naar wetende burger


Kennis geeft inzicht. Inzicht doet begrijpen
Al 20 jaar zit de hele wereld in een kennis en informatietijdperk, met verstrekkende gevolgen voor elk individu. Internet biedt op het vlak van kennis- en informatie-uitwisseling tal van voordelen. Internet is ook turbulent en bij veelal  ondeskundig gebruik onveilig.

Toch wordt er in de professionele wereld nog te weinig effectief en slim gebruik van gemaakt. De behoefte is groot, en de groep mensen die internet niet of nauwelijks beheerst, slinkt. Nederland is een van de top drie landen waar de gebruikers en bezitters van internet, Wi-Fi en het aantal devices de 95% haalt.
Vooral de slimme innovaties maken het mogelijk relatief eenvoudig en snel de gevraagde informatie te leveren. Mensen worden er steeds gewiekster in. 

Er zijn honderden thema's waarover burgers (mensen) kennis en informatie willen vergaren, met welk doel dan ook. Er zijn honderden thema's waarover aanbieders van medische, verpleegkundige, farmaceutische, sociale zorg- en hulpverlening, werkwijzen, procedures, richtlijnen, etc. alle burgers worden of moeten worden geïnformeerd. Dat gebeurd veelal nog mondeling, handmatig en op schrift en met een ondersteunend folder. Ontzettend arbeidsintensief, niet-gestandaardiseerd en foutgevoelig. In toenemende mate wordt internet daarvoor ingezet. In de zorg is dat nog lastig.
Iedereen doet het op zijn eigen manier, waardoor het voor de burger onoverzichtelijk wordt. Vaak moeten mensen naar een website navigeren wat met zoveel kennisaanbieders er toe leidt dat het voor veel burgers een lastige en tijdverslindende bezigheid is. Het kennisplatform moet dit probleem oplossen.

In het kader van het Gezondheidssysteem NL is voorgesteld één landelijk digitaal, betrouwbaar, en meertalig kennis en informatie (uitwisseling) platform te ontwikkelen.  

Op dit platform kan iedere burger alles vinden wat een mens maar kan bedenken over gezondheid, goed leven, leefstijl- en gedrag, opvoeden, medische en mentale ziektes, sociale problematieken, etc.


Doel is beter te weten en te herkennen, wat te doen in het geval van mogelijke problemen. om ze te voorkomen, uit te stellen en waar mogelijk zelf actie te ondernemen of een professional te raadplegen.

De burger krijgt kennishulp
Gaandeweg neemt de parate kennis van de burger toe, zodat ze beter zijn voorbereid op 'wat te doen om gezond te blijven, het tijdig herkennen, maar ook voorkomen of uitstellen van ziekte en sociale problemen, hoe zorg te organiseren, hulp te bieden en buurtbewoners bij te staan bij het oplossen van plotselinge vragen en problemen. De nieuwe kennis stelt burgers in staat vroegtijdig zelf na te denken, tijdig hulp te zoeken, te anticiperen of kennis over te dragen zowel binnen het gezin, familie en vriendenkring als aan buren en buurtbewoners.

Zo kan de vraag naar professionele hulp en de druk op professionals gereduceerd worden.

Een voorbeeld van hoe het niet moet
Overheidsinstanties bijvoorbeeld hebben door de jaren heen veel hersteltrajecten uitgevoerd. Maar de opgedane kennis wordt niet anoniem gedeeld met mensen die daar nu juist naar op zoek waren naar kennis en ervaringen.
Uit onderzoek van de Nationale Ombudsman blijkt dat er door overheidsinstanties nauwelijks gebruik gemaakt van elkaars kennis en ervaring in eerdere trajecten opgedaan.
Mijn idee: 'Zet dat anoniem op internet en biedt mensen met vragen hierover of in nood zijn de mogelijkheid te bieden te leren van anderen.

Het kennisplatform van het gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 zou hier uitermate geschikt voor zijn en burger en professional fantastisch kunnen ondersteunen.


#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring