NLdebz Innovation

Realisatieplan Gezondheidssysteem NL 2022 -2032

Van plan naar uitvoering binnen 10 jaar. 


Bouwen aan de toekomst

Ik denk dat iedereen in zijn of haar hart best wil meewerken aan een gezonde(re) bevolking. Gezond zijn is de natuurlijke opponent van ziek zijn. Als het uiteindelijk lukt, dan hebben we in Nederland een vitale(re) bevolking die tot meer in staat is dan nu het geval is. Juist nu in deze onrustige tijd is het belangrijk te blijven werken aan een gezonde, vitale en sterke bevolking en daarmee een veerkrachtig land. 

Leren van het verleden
De overheid heeft in het verleden met bezuiniging en budgettering verschillende keren geprobeerd om het zorgstelsel mee te krijgen in een allesomvattend en complex veranderingsproces. Alhoewel er op onderdelen voortgang werd geboekt, bleek het uiteindelijke doel onhaalbaar. Om nu de juiste koers in te zetten is het belangrijk vooral te leren van 'mislukkingen.'  

Burgers betrekken bij de realisatie
Ook dit realisatieplan zal, gezien het aantal betrokken partijen, hun culturen, en de druk op synchronisatie en coördinatie van de verschillende deelprojecten veel van partijen en vertegenwoordigers vragen. Voor het eerst zullen er burgers deelnemen. Daarom wordt vanuit het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 voorgesteld (mocht zover komen) om een Realisatiecommissie Gezondheidssysteem NL o.i.d. in te stellen. 

De samenstelling van de Realisatiecommissie
De commissie wordt geleid door een driemanschap en bestaat maximaal uit vier vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren/het veld en 4 vertegenwoordigers namens de burgers, desgewenst aangevuld met deskundigen op de verschillende terreinen.
De commissie bestaat, wat mij betreft uit de heer Kim Putters, voorzitter, de heer Jan Rotman en mevrouw Anemarie van Galen

Persoonlijk gedachtenconstruct

Het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 dat op deze site staat beschreven is een persoonlijk gedachteconstruct, logisch en vernieuwend vanuit het motto: Gezondheid Op 1. Het schetst de countouren van een vernieuwend systeem, het is ook een alternatief voor IZA project 'Passende Zorg', gebaseerd op mijn kennis ervaringen met gezondheid, ziekte, zorg en sociale domeinen. Als professional, leidinggevende, interimmanager en organisatieadviseur in de tweede en eerste lijn en in de maatschappelijke ontwikkeling.

De organisatie van de moderne geneeskunde en daaruit voortvloeiende medische zorg is ongemeen dynamisch en complex. Het wordt naar verwachting nog complexer als concrete maatregelen uitblijven. We hebben te maken met geldtekort, een toenemende zorg- en hulpvraag, wachtlijsten reguliere zorg en sociale problematiek, na-effecten van COVID-19, Long Covid en het enorme aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen.

Het andere deel, ook sterk gegroeid, wordt veroorzaakt door toenemende onzekerheid , angst en eenzaamheid onder de bevolking.
Ook blijkt grote achterstalligheid op de verschillende overheidsterreinen t.a.v.  chronische armoede, chronische stress, gebrekkige huisvesting en de wijze waarop de overheid de burger behandelt de zorgvraag aan te wakkeren.

Daarmee is de druk op de eerste lijn zo extreem gegroeid, dat huisartsen zich het afvoerputje van de samenleving voelen. Dat kan niet zo doorgaan. Er is grote behoefte aan een vertrouwensvol wenkend perspectief.

Tenslotte
Om de verandering op gang te krijgen is het belangrijk 'vertrouwen' centraal te stellen en open kaart te spelen. Iedere professional wil voor zichzelf weten wat het uiteindelijke doel en resultaat gaat worden. Investeer ik daar nog in of juist niet.
Het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 biedt die openheid. met de drie hoofddoelen, te weten:  

  1. Een gezonde(re) bevolking;
  2. Ouderwetse topzorg en sociale hulpverlening (maar dan gericht op Gezondheid, gezond leven en preventie) in een gezondheidsjas
  3. Meer gezonde burgers leidt tot zorg en hulpvraag reductie.


#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring