De Digitale Revolutie

Digitalisering, vóóral Thuis

De digitale revolutie staat wereldwijd op doorbreken. Niet alleen in huisartsenpraktijken en ziekenhuizen maar ook bij de burger en thuis. De bevolking is een giga databron voor de medische zorg en het wetenschappelijk onderzoek. Dit moet niet vergeten worden.

Decennialang hebben innovatieve bedrijven concepten ontwikkeld, zoals kunstmatige intelligentie, virtual reality, virtuele afdelingen, telebellen/geneeskunde. Veelal was de aandacht gevestigd op de medische sector. We zien nu een ontwikkeling gericht op het individu, de mens.  

Het Gezondheidssysteem NL brengt al die verschillende digitale diensten en systemen bij elkaar. Daar gaat, daar lijkt het nog niet op, bijna als vanzelf meerwaarde uit komen.

Toch gaat het hier over een andere vorm van digitale revolutie. Namelijk die tussen zender en ontvanger v.v. 

De digitale revolutie speelt zich af aan twee uiteinden van de digitaliseringslijn: de aanbieder van zorg enerzijds en anderzijds de aanbieder van data en informatie, te weten de mens. Natuurlijk met patiënten, maar je hoeft niet per se meer ziek te zijn om data uit te wisselen met een professional.

Hier gaat hier om het niveau en de mate van digitalisering vanuit huishoudens. 

Cruciaal voor geïntegreerde zorg- en hulpverlening, gezond leven data en informatie is, dat het professioneel goed is geregel en georganiseerd, maar ook bij de mensen thuis. 8.5 miljoen huishoudens moeten geschikt (gecertificeerd) en zo 'digi-zorg proof' zijn. Noodzakelijk, zodat zij in staat zijn hun eigen data voortkomend uit  leefstijl, zorg- en sociaal in hun eigen systemen goed op orde hebben.

Voorbeeld: Miljoenen mensen in Nederland dragen en gebruiken activitytrackers. Binnen enkele jaren zal naar verwachting wereldwijd de informatie (van biotrackers) deel uitmaken van zowel het medisch dossier als privé dossier. Uit wetenschappelijk onderzoek is de meerwaarde van de trackers aangetoond.

De ontwikkeling is stormachtig en vraagt om aandacht voor het thema 'koppeling' met verschillende digitale systemen. Wij vragen aandacht voor deze ontwikkeling.

Daarop vooruitlopend stellen we nu al het volgende voor:

  1. Het Gezondheidssysteem NL onderscheidt fysieke én digitale zorg- en hulpverlening, zowel door aanbieders als -vragers, online data en privé Apps; 
  2. Uiterlijk eind 2025 zijn alle huishoudens 'digi-zorg en hulp proof' en geschikt voor e-Health;
  3.  In het kader van de 'Kennisrevolutie' is de 'digi-zorg-en-hulpverlening Proof' ontwikkeling cruciaal; 
  4. Om de bevolking optimaal en onafhankelijke kennis en informatie te bieden komt er één landelijke onafhankelijke websitehttps://nldebestezorgterwereld.nl/websites/?preview=true, waar alle kennis en informatie geconcentreerd is (bijv.: thuisarts.nl, NL Sociaal en &SamenGezond). Nu is het versplintert, lastig vindbaar, niet altijd gebruikers vriendelijk en duur;
  5. De website staat onder auspiciën van de overheid en alle betrokken koepelorganisaties. 

NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Social Media
LinkedIN
Facebook

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2023 - Privacyverklaring