Paradigma 4 De Digitale Revolutie

Kennis- en Data 'gedreven' Gezondheid en Zorg v.v.

De digitale revolutie breekt wereldwijd door. Nu ook in de zorg- en de hulpverlening. Het raakt alle vormen van gezondheid, zorg- en hulpverlening. Digitalisering brengt het thema gezondheid en gezond leven betrouwbaar en snel dicht bij de burger. Digitalisering zal ook de rol en de werkdruk van professionals opschalen en verlichten.

De professional is in een digitale wereld (additioneel) altijd nabij en kan zo een bij nacht en ontij bij de burger opkomende zorg- en hulpverleningsvraag beantwoorden. Zo kan ook de noodzaak voor een fysiek consult, snel worden ingeschat. Maar dat gaat niet vanzelf. Professionals en burgers zullen dat pad moeten (leren) ontdekken

Niet alleen in zorg- en hulpverleningspraktijken maar ook bij de mobiele burger zelf en thuis. De bevolking is een giga databron voor de medische zorg en het wetenschappelijk onderzoek. Dit moet niet vergeten worden.

Het gaat hier dus om dat deel van de digitale revolutie, namelijk de kwaliteit, snelheid. en interactiviteit van de verbinding tussen zender en ontvanger v.v.  De vrager is de mens, de niet-zieke leek, patiënten, cliënten, huishoudens, mantelzorgers etc.

Het Gezondheidssysteem NL wil bereiken dat 18 miljoen Nederlanders kwalitatief hoogwaardig digitaal kunnen communiceren met een kleine 2 miljoen professionals, in welke samenstelling danook.

Cruciaal voor geïntegreerde zorg- en hulpverlening, gezond leven data en informatie is, dat het technologisch klopt en professioneel goed is geregeld en georganiseerd. 8.5 miljoen huishoudens moeten geschikt (gecertificeerd) worden gemaakt om 'digi-zorg proof' te zijn. De ontwikkeling is stormachtig en vraagt om aandacht voor dit thema.

Daarop vooruitlopend stellen we nu al het volgende voor:

  1. Het Gezondheidssysteem NL onderscheidt fysieke én digitale zorg- en hulpverlening, zowel door aanbieders als -vragers, online data en privé gebruik van apps; 
  2. Uiterlijk eind 2025 zijn alle huishoudens 'digi-zorg en hulp en koppeling proof' en geschikt voor e-Health en e-Healthcare;
  3.  In het kader van de 'Kennisrevolutie' is de 'digi-zorg-en-hulpverlening Proof' ontwikkeling en kan gewerkt worden aan een groot digitaal netwerk m.b.t. gezondheid, medisch-, sociale en mentale vragen en ontwikkelingen 
  4. Om de bevolking optimaal en onafhankelijke kennis en informatie te bieden komt er één landelijke onafhankelijke website https://nldebestezorgterwereld.nl/websites/?preview=true, waar alle kennis en informatie geconcentreerd is (bijv.: thuisarts.nl, NL Sociaal & SamenGezond). Nu is het versplintert, lastig vindbaar, vaak niet gebruikers vriendelijk en de mate van betrouwbaarheid;
  5. De website staat onder auspiciën van de overheid en alle betrokken koepelorganisaties.

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring