Van 'Zorgstelsel' naar 'Gezondheidssysteem'
De Andere Revolutie...

Wereldwijde zorgvraagstukken vragen universele oplossingen

Het huidige gezondheidszorgsysteem bestaat al 80 jaar. De geneeskunde, de zorg, de maatschappij en de rol en invloed van de overheid zijn de afgelopen twintig jaar sterk veranderd. Sedert de Coronacrisis zijn de zwakke plekken duidelijk geworden. De situatie is beknellend geworden.

Er moet een frisse wind gaan waaien in de zorg- en hulpverlening. Dat kan in een systeem, dat de armen in elkaar haakt en er voor gaat! En... zorg- en hulpverleners de ruimte geeft om op een relatief ontspannen wijze professioneel hoogwaardig werk af te leveren. Dat kan alleen met nieuwe aanpak van de problemen en benadering van de zorg. Op basis daarvan is het:'Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 ontwikkeld. 

Oorzaken: de enorme interne verdeeldheid, tal van bezuinigingsoperaties, de fysieke en emotionele schade van COVID-19 en de onduidelijke rol van de overheid, die de zorg- en hulpverlening telkens onder grote druk zetten. Het doet het imago en de reputatie niet goed. Een opvallende trend is dat mensen, met sociale problemen zich ziek melden bij de huisarts. De traagheid van de overheid breekt ze letterlijk op. 

In alle Westerse landen hetzelfde beeld. Overheden zijn al jaren bezig grip te krijgen op de zorg(kosten). De problemen in de zorg zijn dus niet specifiek Nederlands. Daardoor vraagt dit om universele oplossingen in plaats van typisch Nederlandse oplossingen...

...en dat is wat het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 doet.

"Het Gezondheidssysteem NL draait om een gezonder worden en 17,6 miljoen Nederlanders."

Als antwoord op de problemen en de grote vraagstukken in de zorg wordt voorgesteld de overstap te maken van een zorgstelsel naar een omvattend Gezondheidssysteem NL. Vijf paradigma's, zijn uitgewerkt in twintig kenpunten. Deze vindt u hiernaast onder de blauwe button. Op dit onderdeel zijn de kernpunten hieronder van toepassing:

  1. Het huidige zorgstelsel wordt onderdeel van het Gezondheidssysteem NL;
  2. Het systeem telt 3 pijlers: Zorgstelsel - Sociaal domein: Zorgkantoren / GGD / GHOR/Publieke voorlichting en Gezondheid;
  3. Primaire reflexen van het systeem: 1. Gezond(er) leven 2. De Juiste Zorg- en Hulpvraag op de Juiste Plek en de Juiste Zorg Op De Juiste Plek;
  4. De drie pijlers fungeren als eenheid rondom 'niet-zieke en zieke Nederlanders, patiënt, cliënten gedurende het traject', mono- of multidisciplinair en integraal;
  5. Professionals zijn zowel individueel als collectief verantwoordelijk voor inhoud, proces en resultaat;
  6. Het systeem is er voor alle Nederlanders en huishoudens, ziek en niet-ziek;
  7. Wet-, regelgeving en bekostigingssysteem zijn hierop eind 2025 aangepast.

Voor de overige paradigma's met bijbehorende kernpunten verwijs ik naar de homepage.


NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2022 - Privacyverklaring