Stap 1: 

Integreer 'Gezondheid', medische en sociale zorg- en hulpverlening in één 'Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032' En reduceer de zorgvraag!

Al jaren groeit de vraag naar zorg. Wildgroei! groeiende. De vraag overtreft verre het aanbod. De situatie is alarmerend, zowel voor de burger als de professional. Het wordt er alleen maar slechter op. We stevenen af op een debacle, sommigen noemen het een zorginfarct. Met name ten aanzien van mensen met een chronische aandoening en de al jaren bestaande ongelijkheid met dramatische gezondheidsgevolgen, is actie dringend nodig. Maar het zijn niet alleen medische problemen, maar ook sociale, mentale problemen die bij de huisarts terechtkomen. Huisartsen voelen zich het afvoerputje van de samenleving

Werken aan een gezonde(re) bevolking, kan de uitkomst bieden. Paradigmashift 1 belichaamt die overgang door het huidige zorgstelsel en het gezondheid denken  te integreren in een nieuw op te zetten systeem: Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032.

Het systeem heeft als primaire reflex: gezondheid, gezonder leven, gezond oud worden en welzijn. De zorg is en blijft de backbone van het systeem. Goed om te weten is dat het systeem zo moet worden ingericht dat muren, silo's, verdeeldheid, overtollige bureaucratie en onnodige overheidsinmenging zjn geëlimineerd. 

Stap 1: is gebaseerd op de volgende kernpunten:

 1. Overheid besluit tot invoering van het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 en zet daarmee 'Gezondheid Op 1, naast Economie.' Het systeem is geheel muurloos, zodat de onderdelen samenwerken. Zo kan met een minimale bureaucratie en stroperigheid gezondheidsbeleid worden geëntameerd, geregisseerd en gecoördineerd gericht op een gezonde(re) bevolking. Medische, sociale en mentale zorg- en hulpverlening zijn de backbone van het systeem. 
 2. De overheid besluit een nieuw Ministerie Gezondheid op te richten. Het Ministerie is operationeel in 2025. Dit ministerie breekt met de klassieke aansturing en werkwijzen en richt zich integraal op drie onderdelen: a. (Positieve) gezondheid, gezond leven, welzijn en preventie b. Sociaal domein: Zorgkantoren, GGD - GHOR, Publieke voorlichting, RIVM en Wetenschap en c. alle op gezondheid en zorg gerichte VWS, SZ & W directoraten, de curatieve en geestelijke gezondheidszorg;
 3. De 'Primaire reflex' van het systeem is uitstekende Gezondheid & Gezond(er) leven. Uitstekende zorg- (VWS) en hulpverlening (SZ & W) zijn de backbone;
 4. Alle onderdelen fungeren, in lijn met punt 3, als eenheid. Zij werken resultaatgericht, mono- en/of multidisciplinair en integraal;
 5. Professionals zijn landelijk, gemeentelijk en in de uitvoering/werkvloer zowel individueel als collectief verantwoordelijk voor inhoud, proces en resultaat;
 6. Nederland stapt over van Zorgverzekering naar Gezondheidsverzekering;
 7. Het Eigen (zorgdrempel) Risico vervalt dan;
 8. Onder de gezondheidsverzekering vallen alle Nederlanders, daklozen, toegelaten en niet toegelaten migranten en ongedocumenteerden;
 9. De overheid past huidige wet- en regelgeving en bekostigingssystemen eind 2025 aan op de werkwijzen van het Gezondheidssysteem.
 10. Het Gezondheidssysteem leidt mogelijk tot het vrijkomen van financiële middelen.
 11. De eventueel vrijgekomen financiële middelen worden jaarlijks minimaal voor 50% geherinvesteerd in het Gezondheidssysteem NL. 

Op de website nldebestezorgterwereld.nl worden de vijf paradigmashifts en 20 kernpunten op hoofdlijnen geschetst. Wilt u per email reageren: hello@nldebestezorgterwereld.nl.

De wereld verandert sneller dan verwacht. 

In de zorg is vooral de zorgvraag en de diversiteit aan zorgvragen sterk toegenomen. Daardoor blijven de kosten stijgen. COVID-19 lijkt de overheid nog steeds niet wakker te hebben geschud. Maar groeit wel het aantal Nederlanders die afhankelijk zijn geworden van zowel zorg en sociale hulpverlening dramatisch. Zo zijn circa 13.5 miljoen Nederlanders  (gezinnen, baby's, kinderen jong volwassenen, volwassenen en ouderen, al of niet alleenstaand) de rest van hun leven (chronisch) afhankelijk geworden van artsen, medicijnen. Daarnaast lijden 100.000 mensen aan long Covid en hebben miljoenen Nederlanders te maken met een combinatie van tegenslagen, zoals armoede, stress, slechte huisvesting, slechte omgevingsomstandigheden in zowel sociale, als medische en mentale problemen. Dat is voor een modern compact westers land niet te verteren. Inmiddels doen andere landen het beter. Die landen hebben een lijn ingezet door begripvoller, liever, socialer en zorgzamer te zijn voor hun mensen. 

De burger ontbeert kennis. Dan maar naar... de huisarts!

8 op de 10 Nederlanders voelen zich leek op medisch- sociaal en mentaal vlak. Ook hebben zij weinig idee hoe je gezond(er) kunt leven, hoe je medische en sociale problemen tijdig kunt zien aankomen. Door dit gebrek aan kennis zoeken mensen hun heil bij de huisarts, de spoedhulp of de SEH. Hierdoor zijn de eerste lijn, de spoedhulp en de SEH zwaar overbelast geraakt. Opmerkelijk is dat de huisarts en de SEH-artsen aan problemen met een andere dan een medische oorzaak, maar weinig doen. Artsen  zijn daar niet voor opgeleid en zijn veel tijd bezig om de patient toch te helpen. Zij missen het begrip en de support van de overheid en VWS voor dit type problematiek. Dé oplossing zit in een goede afstemming tussen de portefeuilles en domeinen van betrokken ministers, departementen en lokale overheden. Maar die bestaat nauwelijks. Politieke en organisatorische blokkades spelen hen, én dus miljoenen Nederlanders, al jarenlang parten

De veerkracht van Nederland staat op het spel.

Miljoenen mensen voelen zich kwetsbaar, leven ongezond, zijn ziekelijk, ziek of moeten domweg zien te overleven. Laten we vooral niet vergeten dat het ook om alleenstaanden, 100.000-den gezinnen, baby's, kleine kinderen en jong volwassen gaat. Dit terwijl de economie en non-profit organisaties een groot beroep doen op extra personeel. Maar vele functies kunnen niet meer ingevuld worden. Zo is in de afgelopen decennia niet alleen de zorg, maar ook de bevolking op een nauwelijks meer te repareren schaal kwetsbaar geworden. 

Ziek zijn is niet alleen iets lichamelijks, biologisch of genetisch, maar wordt indirect ook veroorzaakt door onze welvaart en meer sociale en omgevingsoorzaken, zoals: armoede, gezinsomstandigheden, stress thuis en op het werk, bureaucratie van de overheid, etc. De huisarts kan hier alleen maar een duidelijke diagnose stellen, maar ze  niet behandelen. Er is daarmee sprake van een grote gezondheidsverschuiving, die ASAP aangepakt moet worden. Dat gaat niet lukken met de grote verdeeldheid tussen en het functioneren van de huidige overheidssystemen


#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring