Paradigma 1:

Van Zorgstelsel naar Gezondheidssysteem... Gereed? 2032!
Overheid: zet  een 'no-go' op een zieker wordend Nederland (CBS, RVS).    Gezondheid Op 1...

Er is op dit moment meer vraag naar zorg, dan dat er kan worden geboden. Het wordt er alleen maar slechter op. We stevenen af op een debacle, sommigen noemen het een zorginfarct. Actie is vereist.

Werken aan een gezonde(re) bevolking, kan de uitkomst bieden. Paradigmashift 1 belichaamt die overgang van het huidige zorgstelsel naar het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032, met gezondheid, 'gezond(er) leven, welzijn en preventie als uitgangspunt.

Paradigma 1: is gebaseerd op de volgende kernpunten:

 1. Overheid besluit tot het invoeren van het Gezondheidssysteem NL. De basis is 'Gezondheid Op 1!' Het systeem maakt, regisseert en coördineert beleid gericht op gezondheid en alle vormen van zorg: medisch, sociaal en mentaal en de digitale uitwisseling van kennis en informatie;
 2. Zo spoedig mogelijk (2025) wordt een nieuw Ministerie Gezondheid operationeel. Het ministerie laat de klassieke wijze van werken achter zich en richt zich op drie onderdelen: a. (Positieve) gezondheid, gezond leven, welzijn en preventie b. Sociaal domein: Zorgkantoren, GGD - GHOR, Publieke voorlichting, RIVM en Wetenschap en c. alle op gezondheid en zorg gerichte VWS, SZ & W directoraten en de curatieve en geestelijke gezondheidszorg;
 3. De 'Primaire reflex' van het systeem is Gezondheid & Gezond(er) leven. Zorg- (VWS) en hulpverlening (SZ & W) zijn de backbone van het systeem.
 4. Alle onderdelen fungeren, in lijn met punt 3, als eenheid. Zij werken resultaatgericht, mono- en/of multidisciplinair en integraal;
 5. Professionals zijn landelijk, gemeentelijk en in de uitvoering/werkvloer zowel individueel als collectief verantwoordelijk voor inhoud, proces en resultaat;
 6. Nederland gaat van Zorgverzekering naar Gezondheidsverzekering;
 7. Het Eigen (zorgdrempel) Risico vervalt;
 8. Onder de verzekering vallen alle Nederlanders, ook daklozen, toegelaten migranten en ongedocumenteerden;
 9. Wet-, regelgeving en bekostigingssysteem zijn eind 2025 aangepast op werkwijze van het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032.
 10. Het Gezondheidssysteem bespaart vanaf 2030 jaarlijks 5 miljard Euro.
 11. Het vrijgekomen bedrag wordt jaarlijks voor 50% geherinvesteerd in het Gezondheidssysteem NL. 

Op de website nldebestezorgterwereld.nl worden de vijf paradigmashifts en 20 kernpunten op hoofdlijnen geschetst. Wilt u per email reageren: hello@nldebestezorgterwereld.nl.

De wereld verandert sneller dan verwacht. 

In de zorg is vooral de zorgvraag en het type zorgvraag sterk toegenomen respectievelijk diverser geworden. Ook blijven de kosten stijgen. In haar beleidsvorming heeft COVID-19 de overheid nog steeds niet wakker geschud. Maar groeit wel het aantal Nederlanders met zorg en sociale problemen dramatisch. Zo zijn circa 13.5 miljoen Nederlanders  (gezinnen, baby's, kinderen jong volwassenen, volwassenen en ouderen, al of niet alleenstaand) de rest van hun leven (chronisch) afhankelijk geworden van artsen, medicijnen, long covid behandeling en/of verkeren miljoenen Nederlanders door tegenslagen, armoede, stress, etc. in (grote) sociale en mentale problemen. Dat is voor een compact westers land een dieptepunt. Andere landen doen het beter. Die landen zijn liever, socialer en zorgzamer voor hun mensen. Zij hebben de zaken voor elkaar.

De burger ontbeert kennis. Dan maar naar... de huisarts!

9 op de 10 Nederlanders voelen zich leek op medisch- sociaal en mentaal vlak. Ook hebben zij weinig idee hoe je gezond(er) kunt leven. Mensen zoeken dan vaak hun heil bij de huisarts. Hierdoor is de totale eerste lijn en spoedeisende hulpzorg zwaar overbelast geraakt. Maar de huisarts en de SEH-artsen kunnen aan niet medische problemen maar weinig doen. Artsen voelen zich beduusd en velen radeloos in het omgaan met zorg voortkomend uit sociale problematieken. Zij missen de support van de overheid en VWS. Dé oplossing zit in een uitstekende afstemming tussen de portefeuilles en domeinen van betrokken ministers en departementen. Maar die werkt niet! Politieke en organisatorische blokkades spelen hen, én dus miljoenen Nederlanders, al jarenlang parten

De veerkracht van Nederland staat op het spel.

Er zijn te veel mensen kwetsbaar, leven ongezond, zijn ziekelijk, ziek of moeten zien te overleven. De economie en non-profit organisaties doen een groot beroep op arbeidsplaatsen. Maar vele functies kunnen niet meer ingevuld worden. Laten we vooral niet vergeten dat het om alleenstaanden, 100.000-den gezinnen, baby's, kleine kinderen en jong volwassen gaat. Zo is in de afgelopen decennia niet alleen de zorg, maar ook de bevolking op een nauwelijks meer te repareren schaal kwetsbaar geworden. Nederland is een aangeschoten land geworden.

Ziek zijn is niet alleen iets lichamelijks, biologisch of genetisch, maar wordt indirect ook veroorzaakt door onze welvaart en meer sociale en omgevingsoorzaken, zoals: armoede, gezinsomstandigheden, stress thuis en op het werk, bureaucratie van de overheid, etc. De huisarts kan hier alleen maar een duidelijke diagnose stellen, maar ze  niet behandelen. Er is daarmee sprake van een grote gezondheidsverschuiving, die ASAP aangepakt moet worden. Dat gaat niet lukken met de grote verdeeldheid tussen en het functioneren van de huidige overheidssystemen


NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Social Media
LinkedIN
Facebook

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2023 - Privacyverklaring