Van 'Zorgstelsel' naar 'Gezondheidssysteem'
De Andere Revolutie...

Datgene doen wat je nooit verwacht had, maar toch goed blijkt...

Tijdens het ontwikkelen van het GezondheidssysteemNL 2022 - 2032 vroeg ik me af: 'Hoe creëer je een ander zorgsysteem, zonder de zorg overhoop te halen, en binnen tien jaar een gezondere bevolking te realiseren en zo de groeiende zorgvraag te stoppen in 2032. Het moet logisch zijn, met elkaar verbonden zijn en het hele volk enthousiasmeren te leren gezonder te leven. En moet dat dan ook zorgsysteem heten?'

Uit onderzoek, waarin ik westerse zorgsystemen nader heb getoetst op de houdbaarheid van de zorg ten tijde van een zorgcrisis en de aanloop naar een zorginfarct. De problemen, overal pregnant aanwezig, hadden een ongemeen heftige uitwerking op zorgverleners en bevolking.

Alle systemen waren gericht op diagnostiek, behandeling, zorg, productiviteit en geld. Tijd om andere zaken met patiënten te bespreken, zoals 'gezond leven of leefstijl', was er nauwelijks, terwijl zorgverleners dat wel nodig vonden.

Mijn eerste indruk was, dat die landen er nauwelijks nog uitkomen zonder de hulp van hun bevolking. Een belangrijk punt om te onthouden.

Uit dit onderzoek resulteren vijf z.g. paradigma's en twintig kernpunten (zie de blauwe button hiernaast). Paradigma's waarin 'gezondheid' centraal staat en in het geval er een beroep wordt gedaan op professionele zorg- en hulpverlening, moet de dienstverlening soepel, effectief, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar zijn.

In het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 staan '(positieve) gezondheid', 'gezond(er) leven' en preventie centraal.

Onder paradigma 1: DE ANDERE REVOLUTIE vallen onderstaande kernpunten:

 1. Het Gezondheidssysteem NL wordt ingevoerd en omvat het huidige zorgstelsel;
 2. Er komt een Ministerie Gezondheid, bestaande (contouren) uit 3 onderdelen:      - (Positieve) gezondheid, gezond leven en preventie                                                       - Sociaal domein: Zorgkantoren, GGD - GHOR, Publieke voorlichting, RIVM en Wetenschap                                                                                                                                - Directoraten VWS en de curatieve en geestelijke gezondheidszorg;
 3. Primaire reflex van het systeem: 1. Gezond(er) leven 2. De Juiste Zorg- en Hulpvraag op de Juiste Plek en de Juiste Zorg Op De Juiste Plek;
 4. De drie pijlers fungeren als eenheid rondom 'niet-zieke en zieke Nederlanders, patiënt, cliënten gedurende het traject', mono- of multidisciplinair en integraal;
 5. Professionals zijn zowel individueel als collectief verantwoordelijk voor inhoud, proces en resultaat;
 6. Het systeem is er voor alle Nederlanders en huishoudens, ziek, niet-ziek;
 7. Wet-, regelgeving en bekostigingssysteem zijn hierop eind 2025 aangepast.

Voor de overige paradigma's met bijbehorende kernpunten verwijs ik naar de homepage.


Het huidige gezondheidszorgsysteem bestaat al 80 jaar. De geneeskunde, de zorg, de maatschappij en de rol en invloed van de overheid zijn de afgelopen twintig jaar sterk veranderd. Sedert de Coronacrisis zijn de zwakke plekken duidelijk geworden. De situatie is beknellend geworden.

Er moet een frisse wind gaan waaien in de zorg- en hulpverlening. Ja, ook de hulpverlening van zorgkantoren Dat kan in een systeem, dat de armen in elkaar haakt en er voor gaat! En... zorg- en hulpverleners de ruimte geeft om op een relatief ontspannen wijze professioneel hoogwaardig werk af te leveren. Dat kan alleen met nieuwe aanpak van de problemen en benadering van de zorg. Op basis daarvan is het:'Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 ontwikkeld. 

Tijdens het beschrijven van het GezondheidssysteemNL 2022 - 2032 heb ik me afgevraagd: 'Hoe creëer je een ander zorgsysteem, zonder de Zorg overhoop te halen. En moet dat dan ook zorgsysteem heten.'

Uit onderzoek, waarin ik minimaal vijf zorgsystemen van Westerse landen heb bekeken, kwamen 5 paradigma's voort. Paradigma's die voor de hand liggen, maar nergens landelijk waren vertaald in concrete actie.
De problemen, in alle landen pregnant aanwezig, en hardnekkig, hadden een ongemeen heftige uitwerking op zorgverleners en bevolking.

Alle systemen waren gericht op diagnostiek, behandeling, zorg en productie. Tijd om andere zaken met patiënten te bespreken, zoals 'gezond leven of leefstijl', was er nauwelijks, terwijl zorgverleners dat wel nodig vonden. Wat zou er gebeuren als niet 'zorg,' maar 'gezondheid' de primaire reflex zou zijn?

'(Positieve) gezondheid', 'gezond(er) leven' en preventie, als primaire reflex (PR). Één van de twintig hoofdkernpunten van het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032."

Doel van de primaire (systeem)reflex is:

-    een meetbaar gezonder Nederland;
-    uitstel* van ziekte, medicatie/behandeling of een concrete zorgvraag
-    een definitief ingezette daling van de zorgvraag eind 2032.

(*) als gevolg van een andere leefstijl.

Op de website nldebestezorgterwereld.nl worden de vijf paradigma's en 20 kernpunten op hoofdlijnen geschetst. Wilt u per email reageren: henk@nldebestezorgterwereld.nl

De problemen in de zorg zijn dus niet specifiek Nederlands. Daardoor vraagt dit om universele oplossingen. ...en dat is wat het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 doet.

"Het Gezondheidssysteem NL draait om een gezonder worden van 17,6 miljoen Nederlanders."

Als antwoord op de problemen en de grote vraagstukken in de zorg wordt voorgesteld de overstap te maken van een zorgstelsel naar een omvattend Gezondheidssysteem NL. Vijf paradigma's, zijn uitgewerkt in twintig kenpunten. Deze vindt u hiernaast onder de blauwe button. Op dit onderdeel zijn de kernpunten hieronder van toepassing:

 1. Het huidige zorgstelsel wordt onderdeel van het Gezondheidssysteem NL;
 2. Het systeem telt 3 pijlers: 1. (positieve) gezondheid, gezond leven en preventie  2. Sociaal domein: Zorgkantoren / GGD / GHOR / Publieke voorlichting /RIVM / Wetenschap en 3 het Zorgstelsel;
 3. Primaire reflex van het systeem: 1. Gezond(er) leven 2. De Juiste Zorg- en Hulpvraag op de Juiste Plek en de Juiste Zorg Op De Juiste Plek;
 4. De drie pijlers fungeren als eenheid rondom 'niet-zieke en zieke Nederlanders, patiënt, cliënten gedurende het traject', mono- of multidisciplinair en integraal;
 5. Professionals zijn zowel individueel als collectief verantwoordelijk voor inhoud, proces en resultaat;
 6. Het systeem is er voor alle Nederlanders en huishoudens, ziek, niet-ziek;
 7. Wet-, regelgeving en bekostigingssysteem zijn hierop eind 2025 aangepast.

Voor de overige paradigma's met bijbehorende kernpunten verwijs ik naar de homepage.


NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Social Media
LinkedIN
Facebook

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2023 - Privacyverklaring