Zorgsystemen Ontwerpen

De Contouren Voor Vernieuwing

Om de organisatie van de zorg te vernieuwen is het belangrijk te onderkennen, dat het huidige zorgmodel rammelt, foutgevoelig is en onnodig duur. Het is uit zijn voegen gegroeid en nauwelijks nog in staat om aanstaande en nieuwe ontwikkelingen breed in de zorg, tijdig en financierbaar in te voeren. En dat alles binnen de beschikbare middelen te realiseren. Alle Nederlanders hebben daar baat bij. Met name daar waar het gaat om de aanpak en behandeling bestrijding van complexe bestaande, nieuwe en dodelijke ziektes, het voorkomen van ziektes, waardoor langer en gezonder leven tot de mogelijkheden blijft behoren.  

De zorg heeft de afgelopen decennia laten zien waar ze toe in staat is, maar ook waar ze tekort schoot. De aard van de zorg, volume, medisch beleid gebaseerd op risicobeheersing hebben in veertig jaar geleid tot een stijging van het aantal ziekenhuisopnames met een factor 2,5.   Tegelijkertijd steeg het aantal patiënten met één of meer chronische aandoeningen naar 5,5 miljoen patiënten, evenals een groeiende groep zeer kwetsbare patiënten, waarvan is gebleken dat een ziekenhuisopname, te gevaarlijk is. De laatste groep, wordt geadviseerd, dient de behandeling buiten het voor deze risicogroep infectiegevoelige ziekenhuis, te krijgen. 

Op zoek naar vernieuwende zorgvormen                                                                                                 Huisartsen, huisartsenpraktijken, medisch-specialistische disciplines, ziekenhuizen, ggz-instellingen, thuiszorg en verpleeghuisinstellingen, komen steeds meer tot de conclusie, dat zij in plaats van gefragmenteerd samen moeten werken, in 'integraal georganiseerde' zorgtrajecten, ketens en netwerken.

Ook zullen ze ter ondersteuning de digitale koers moeten inzetten. Niet met nog meer mensen, maar de overstap maken naar slim ingerichte organisaties die stap voor stap de bestaande modellen vervangen, waardoor minder een beroep hoeft te worden gedaan op mensen en middelen en tegelijkertijd productiviteit, kwaliteit, veiligheid en effectiviteit sterk verbeteren.  

Zorgaanbieders zitten niet stil...                                                                                                                                 De zorg moet op zoek naar en experimenteren met nieuwe organisatievormen, die complexe zorg-vraagstukken oplosbaar maken door te werken in overzichtelijke organisaties, en waar artsen en zorgverleners met nieuw aangeleerde inzichten, vaardigheden, tools en mindset, voortdurend in staat zijn oplossingen te genereren en te integreren in de dagelijkse praktijk, zoals organisatie- en medisch beleid bedoeld voor lokale, keten en netwerktoepassingen, preventie en leefstijl, innovatie, HRM en de toepassing van realistische nieuwe inzichten en uitvindingen, die mogelijk op korte termijn de patiëntenzorg op zijn kop kunnen zetten en leiden tot nieuwe dynamiek in de zorg.

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring