Gezondheidssysteem 2022 - 2032 levert Nederlanders levensjaren op 


Wat opvalt tijdens en na de Corona Crisis is, hoe gebrekkig de kennis bij de bevolking over het herkennen, voorkomen van en omgaan met ziektes en pandemieën. Eigenlijk is de bevolking onwetend. Het ontbreekt vooral aan basale kennis over vitale medische en verpleegkundige onderwerpen en kennis.

Daarbij gaat het vooral over kennis over wat je thuis kunt doen om jezelf, je gezin of familie zo gezond (mogelijk) te laten leven en 'te beschermen' tegen allerlei ziektes. Dag in, dag uit. Helaas komt die kennis pas beschikbaar aan het bureau van de huisarts. Dus: pas als je al ziekteverschijnselen hebt. 

Dit betekent, dat 17,6 miljoen Nederlanders tijdens de coronacrisis volledig afhankelijk waren van persconferenties van het kabinet en oppervlakkige en elkaar vaak tegensprekende experts in nieuws-, praatprogramma’s en andere media. Dat komt doordat het op de Nederlandse TV/media ontbreekt aan objectieve toegankelijke Tv programma’s met betrouwbare informatie over gezondheid en gezondheidszorg.

Basale kennis is hard nodig, waar het gaat over ‘hoe’ ziektes thuis al te herkennen en te voorkomen zijn. Maar ook over hoe te handelen, bijvoorbeeld bij ziektebeelden, bij pasgeborenen, maar ook tijdens (opkomende) griepgolven, ende- en pandemieën. Als Nederlanders wel over specifieke kennis aangaande griep, endemie en pandemie hadden beschikt dan had dit sneller en beter tot effectieve en betere coronamaatregelen geleiden, maar zeker ook tot meer begrip en vertrouwen onder de bevolking.

Essentieel is dus, dat de door het kabinet tot 'actieve mens' gepromoveerd ook over die kennis beschikt, dat kan delen in de omgeving. Zo kunnen mensen 24 uur per dag waakzaam zijn om ziektes en de gevolgen ervan te minimaliseren of zelfs te voorkomen. Waar wachten we op: die kennis is er domweg! 

Het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 stelt voor om een realistische kennisrevolutie te starten vanuit de zorg en hulpverlening. De kennisrevolutie moet in 2025 op zijn hoogtepunt zijn. Daarna moeten alle Nederlanders in staat zijn om met die eigen gemaakte kennis, thuis een reëele inschatting te maken over 'hoe’ infecties, kanker, diabetes, obesitas en in het algemeen ziektes zo mogelijk te voorkomen, tijdig aan te zien komen en sneller te handelen. Ook is belangrijk dat ouders, individuen gezondheidsrisico’s, do's en don'ts en alternatieven, bijv. in het geval van de keuze voor een klinisch zorgtraject, juist weten in te schatten.

Het grote probleem is dat die kennis nu nog grotendeels en exclusief bij de zorgprofessionals zit. In het geval van een (ernstige) ziekte komt die kennis véél en véél te laat vrij. Immers de kennis komt pas beschikbaar in de spreekkamer van de huisarts en de medisch-specialist, de fysiotherapeut of andere zorgverleners. En dat is anno 2021 voor een modern zorg- en kennisland als Nederland veel te laat, en vaak schadelijk. Door die kennis gestructureerd en overzichtelijk en begrijpelijk voor iedereen aan te bieden, ontstaat er een cultuur die ik duid als 'Gezond Leven = Meer Welzijn = Minder Zorg.'

Daarom is het belangrijk dat zorgprofessionals, overheid, verzekeraars, media, etc. initiatieven opzetten die er voor zorgen dat mensen (a) het belang van informatie over duurzaam 'Gezond Leven' in gaan zien (b) dat die informatie op een toegankelijke wijze wordt over gedragen, (c) dat mensen die in de praktijk gaan toepassen en (d) voortdurend kunnen updaten. Immers de kennis verandert voortdurend.

Daarbij is het belangrijk, dat de overheid de zogenaamde ‘actieve burger/patiënt’ gaat zien als meedenkers, maar ook ambassadeurs en in hun omgeving de boodschap 'hoe gezond te leven' overbrengen.

Ten slotte is het cruciaal dat de overheid de zorg faciliteert vanuit een gevoel van vertrouwen en zich richt op moderne vormen van kennisoverdracht ten aanzien van ‘gezond leven,’ 'zorg' sociaal leven en welzijn. Belangrijk is ook dat zij samen met de burgers en het zorgveld het doel markeren dat Nederland uiterlijk 2025 ‘het gezondste land ter wereld.’ 

Henk Handlogten

Blijf op de hoogte

Bouw jij mee?      

Bouw jij mee?      

NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Social Media
LinkedIN
Facebook

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2023 - Privacyverklaring