Trends
Waardegedreven zorg

Zorg is impliciet altijd al waardegedreven geweest

Transparant en expliciet waardegedreven

'Waarde gedreven' is de zorg altijd al wel geweest, ook toen waarde gedrevenheid nog geen issue was. Laat ik er een paar noemen. hartpatiënten die worden behandeld buiten de Universitaire Centra; Honderden onderzoeken en behandelsoorten die niet meer in een klinische opname hoeven en die tegen een lager tarief plaatsvinden. En een 'hele grote,' de enorme toename van het aantal opnames in dagbehandeling en poliklinische zorg, zorgde voor een verdubbeling van het aantal ziekenhuisopnames.. 

Dat soort waarden is nooit uitgedrukt in resultaten of geld. Ik vermoed, dat al deze vernieuwingen veel waarde hebben gegeven voor de patiënt en dat het enkele miljarden euro's heeft gescheeld. Jammer dat dit nooit is onderzocht. Over 'waarde gedreven' gesproken! 

Nu is dat veel concreter, doordat zorg waarde gedreven met zijn. Daar zijn methodieken voor. Ik noem ze verbetermethodieken, bijvoorbeeld Quality Thinking, Lean, Six Sigma, etc. 

Maar hoe maak je 'waarden en waarde gedrevenheid' concreet?  Dat doe je door naar de vraag van de patiënt te luisteren en daarop met de beste medische, organisatorische, sociale en emotionele expertise en state of the art zorg te anticiperen en tegelijkertijd te innoveren. Zo is ziekenhuiszorg bij de patiënt thuis in meerdere opzichten waardegedreven. Maar dat is keten- en netwerkzorg ook, evenals zorg die je buiten het ziekenhuis kunt houden. Om dat te realiseren zijn andere vaardigheden, tools en een nieuwe mindset nodig. Deze benadering maakt een belangrijk onderdeel uit van het vijf stappenbenadering van NL De Beste Zorg Ter Wereld.

NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Social Media
LinkedIN
Facebook

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2023 - Privacyverklaring