Trends
Personalized Medicine

Hoe diagnostiek en behandeling van ziektes voor altijd gaan veranderen...

Hma DNA

Ongewenste neveneffecten van behandelingen aanpakken.

Te vaak komt het voor dat ernstig zieke patiënten medicijnen krijgen die, om welke reden danook, niet blijken te werken of ernstige bijwerkingen hebben. Deze in het Engels ook wel "adverse drug reactions" genoemd, komen, ook in Nederland, dagelijks voor. Om de ernst te benadrukken blijkt uit onderzoek, dat in de VS jaarlijks meer dan 2 miljoen mensen naar het ziekenhuis moeten als gevolg van een verkeerde reactie op een voorgeschreven geneesmiddel.

De reden

Waarom geneesmiddelen bij de ene groep patiënten werkt en een slechte reactie veroorzaakt bij de andere, kan meestal worden teruggevoerd op verschillen in de genetische make-up. Medicijnen die aanslaan bij de ene groep patiënten, hoeven dus niet te werken bij een andere groep patiënten en kunnen juist bij deze groep tot serieuze schade leiden. 

Een revolutie

Ten eerste is de geneeskunde in de jaren die achter ons liggen altijd gericht geweest op het tijdig achterhalen en detecteren van ziektes, alvorens levensbedreigend te worden. Ten tweede dat geneesmiddelen ook echt werkzaam zijn bij die ene patiënt en zijn of haar unieke lichaam. Ondanks dat er enorme progressie is gemaakt, is het nog steeds niet goed genoeg. En zo kan het gebeuren dat we de grootste revolutie uit onze tijd, misschien van alle tijden, meemaken. 

Die revolutie heeft vele namen en gedaantes

Personalized medicine, wordt soms precisie geneeskunde, maar ook 'stratified medicine' genoemd. Het is een neefje van "evidence-based, een relatief nieuw concept in de medische praktijk. Personalized medicine is geneeskunde gebaseerd op de unieke moleculaire eigenschap van ons individuele zelf en een moleculair niveau dat begrijpt dat, welke aandoening een patient ook heeft, artsen effectief kunnen behandelen. Deze werkwijze is in 2020 inmiddels een onmisbare schakel geworden in de moderne geneeskunde.

Medische vooruitgang,

Tot nu toe is deze medische vooruitgang, in het algemeen gebaseerd op vooruitgang ten faveure van de populatie als geheel, in plaats van op de patiënt als individu. Artsen zijn vaak wat beduusd bij de term "personalized medicine" en geven aan: "dat ze toch altijd al persoonlijke geneeskunde hebben gepraktiseerd!" Waarbij zij veronderstellen, dat ze luisteren naar de patiënt en diagnoses stellen op individuele basis. Maar wat weten artsen nu precies over een patiënt. Diezelfde arts ziet alleen de 'macroscopische versie' van de patient, en veel minder de 'microscopische versie' en heeft vaak nog geen idee van de genetische code. Dit beperkte inzicht kan tot allerlei verkeerde of uitgestelde diagnoses en verkeerde behandelingen leiden. 

Ten slotte

De gevolgen en omvang van 'personalized medicine' voor de patiëntenzorg, zijn immens, maar vooral veelbelovend, en zullen het komende decennium bepalend zijn in hoeverre dit type zorg de ziekenhuiszorg voor altijd gaat veranderen. De verwachting is dat Personalized Medicine  de klini-sche behandeling verschuift van het domein van de klinische geneeskunde naar het domein van de poliklinische zorg en dagbehandeling, en de eerste lijn,  ketens en zorgnetwerken. De nabije toekomst zal dat uitwijzen. Ik kom hier in mijn blog op terug...

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring