Zorgmodel Ontwikkeling...

'Medicine is a problemsolving science'

NLdebz Innovation

Geneeskunde is een van de weinige wetenschappen, die volledig is gericht op het oplossen van problemen. In dit geval de oorzaak van ziektes achterhalen en behandelen. Dat willen we nog wel eens vergeten. Het zorgproces zelf is niet moeilijk, maar het is zo verschrikkelijk complex gegroeid. Dat naast de zorg, ook de organisatie van de zorg complex is, maakt het echt zorgelijk en noopt tot waakzaamheid. Dat heeft allerlei vervelende bijwerkingen, maar leidt vooral tot onzekerheid en tot extra,  managementtaken en controle activiteiten bij artsen en zorgverleners om veilige zorg te waarborgen. Dit maakt dat zorgorganisaties gevoelig zijn voor fouten en tot gehaast en onnauwkeurig werken. En dat is wel het laatste wat een zorgprofessionals wil. 

Maar hoe ziet zorg eruit? Bohmer: 'In productietermen kan zorg worden gedefinieerd als een set met taken en beslissingen die uitgaat van de "input" van de unieke zieke patiënt zelf (plus andere bronnen, kapitaal, mensen en middelen).'                                                                                     

Hoe het zorgproces werkelijk verloopt hangt dus af van de input van de patiënt zelf - is de zorgvraag c.q. het probleem gestructureerd of ongestructureerd. Er is in de medische wereld een voorkeur om evidence-based te werken. Maar die is niet altijd beschreven a.g.v. nieuwe inzichten en behandel-methodieken. In die situaties zal de arts varen op zijn eigen inzichten over de oorzaak en behandeling van de ziekte. Maar ook in die situaties is de benadering van de medicus gebaseerd op de notie en praktijk van evidence-based medicine.    


#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring