NL Leiderschap

Hoe kunnen risico's in zorgleiderschap je juist uitdagen?

Leiderschap op het Scherpst van de Snede

Leiderschap in de zorg is wat velen ambi-eren. Eenmaal in de veelzijdige praktijk kijken velen er heel anders tegenaan. Al je talenten,  je passie en enthousiasme... het uiterste wordt van je gevraagd en he-laas, niet iedereen slaagt.

Wat moet je doen om in de zorg een uitstekend leider te worden? Wat is een uitstekend leider? En hoe belangrijk is leiderschap in de zorg?

Leiderschap in de moderne zorg is aan-trekkelijk, omdat je zowel medisch en organisatorisch besturend en operatio-neel actief kunt zijn, maar ook ontwer-pend, innoverend en ontwikkelend. In tal van wisselende en onvoorspelbare situ-aties, wordt situationeel leiderschap gevraagd. Maar waardering verkrijg je door inspirerend, motiverend, coachend, sturend, samenwerkend, en al teambuil-dend resultaten weet te boeken. Leiderschap in de zorg is nooit saai, daagt uit, vraagt veel van je, is leerzaam en geeft veel voldoening. 

Logica in Leiderschap

Er is naar mijn mening een soort logica in Leiderschap, namelijk dat het gevraagde type leiderschap in een bepaalde sector, wordt bepaald door de soort industrie of sector waarin  je werkt. Een autofabriek vraagt een ander type leiderschap dan een supermarkt of op een luchthaven. Maar welk type leiderschap pas je toe in de zorg? Een sector waar hoogopgeleide professionals gewend zij om zelf leiding te geven. Ieder op basis van zijn of haar eigen expertise en verantwoordelijkheid. 

Als het overal in de patiëntenzorg goed loopt, dan hoef je als manager of bestuurder niet zoveel meer te sturen, maar bijvoorbeeld aan organisatieontwikkeling in het licht van 'permanent verbetering' te werken. Daar moet je overigens wel een neus voor hebben. Sommige leiders voelen dat haarfijn aan. en worden onthaald,. Sommigen steken hun neus overal in, leiden professionals af van hun werk, en worden al snel afgestoten. Naast de cultuur is bepalend , in hoeverre de organisatie in een opwaartse  of een neerwaartse spiraal zit of misschien muurvast zit in een diep dal. In de laatste gevallen is absoluut niet te voorspellen welke leiderschapsstijl de juists is.

Wat is uw idee over leiderschap?  En uw ervaringen?  Welk type leiderschap hoort bij  'NL De Beste Zorg Ter Wereld.'  

Het is van belang dat leiderschap in de zorg is gericht op het vinden, begrijpen en ontrafelen van de patronen, die organisaties medisch, personeelsmatig en organisatorisch, bepalen. Want van die patronen barst het van in de zorg. Ervaring in de zorg en van de vakgebieden is een pré.  Belangrijker is het echter dat een leidinggevende over de kennis en vaardigheden beschikt om de mensen efficiënter dan gewend (meerwaarde), te coachen in het voorbereiden en maken van de juiste keuzes of het nemen van besluiten. En zich daarnaast realiseert dat hij  of zij niet een baas is maar een wegbereider.

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring