Flexibel Leiderschap of...toch ander Leiderschap?  

Menselijk en Professioneel...

In ons zorgsysteem komen we allerlei vormen van leiderschap tegen.  

De een doet het beter dan de ander en sommige, helaas, werken averechts. De vraag is welk type leiderschap heeft de zorg nú nodig? Kun je in dit tijdsgewricht nog wel met één type leiderschap-stijl toe? Of moet je een dirigent zijn van een symfonieorkest, bestaande uit meerdere (muziek)leiderschapsstijlen, die je zo dirigeert dat er 'prachtige muziek' uit jouw organisatie komt. Wat denk je? 

De zorg heeft sterk multifactoriële eigenschappen. Nauwelijks vergelijkbaar met welke andere sector ook. Het is schier onmogelijk om de enorme diversiteit aan problemen met één leiderschapsstijl te lijf te gaan. Immers, om tegelijkertijd adequaat te anticiperen op de snelle medische, organisatorische, operationele, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen, heb je verschillende soorten stijlen nodig.

Van reactief naar actief leiderschap

Leiderschap in de zorg betekent veelal, de status quo in stand houden.  Sommigen, doen meer, en  willen er bovenuit de status quo uitstijgen, zich bewust van hun toekomst. Toch zie je nog veel leiders vasthouden aan de ingezette koers. Ware het niet dat de zorg daar allergisch voor is en voortdurend om situationeel gerichte interventies schreeuwt. 

Zorg is 'mensen-voor-mensen werk,' Dat moet top zijn. Immers, 'juist voor een zieke patiënt willen hoog opgeleide artsen en zorgverleners de allerbeste zorg leveren.' Keer op keer. En juist daar wring de schoen. Dat is nog steeds lastig, omdat veel zorgorganisaties met verouderde missies, visies en organisatiestructuren werken. Maar als je de top wilt, dan wil je meer... In dat geval mobiliseer je voortdurend je organisatie.

Leiderschap en professionaliteit

Moderne geneeskunde en zorg, vragen om wendbaarheid, zelfsturing op de werkvloer, vertrouwen in elkaar, vaardigheden ontwikkelen en aanleren, en flexibel en wendbaar te zijn. Stuk voor stuk cruciale thema's en vraagstukken, die om andersoortig leiderschapsstijl vragen.

Om zover te komen draait alles om de vraag: "wat voor een zorgorganisatie wil je zijn?" Om dat vorm en inhoud te geven moeten leiders zichtbaar zijn en volop feeling hebben met artsen en zorgverle-ners, informatie en emoties opzuigen om de juiste inschatting te maken van de krachtenvelden, subculturen, thema's en trends in de frontlinies en wat dat betekent voor de patiëntenzorg, de eigen organisatie en de potentiele patiënten. 

Met andere woorden goed leiderschap* 'voegt altijd waarde toe.' En als je jouw organisatie onderscheidend wilt laten zijn, dan zul je als leider niet alleen boven jezelf uit moeten stijgen, maar ook anderen de gelegenheid moeten bieden om boven zichzelf uit te stijgen. 

(*) Hier kun je luisteren naar een boeiende podcast over leiderschap. SKIPR spreekt met Peter Bennemeer, voorzitter Raad van Bestuur over verandering in het ziekenhuis Bernhoven.

Leiderschap is één van de hoofdthema's, die tijdens de NL De Beste Zorg Ter Wereld-meetings aan de orde zal komen.

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring