Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032
Kernpunten, Routemap & Aanpak (globaal/kort)


 1. Nederland zet vanaf 1 januari 2025 'Gezondheid Op 1'
 2. De overheid besluit daarom tot invoering van ‘Het Gezondheidssysteem NL 2022 – 2032 o.i.d..
 3. In het Gezondheidssysteem zijn alle aspecten van gezondheid, alle vormen van medische, sociale en maatschappelijke zorg- en hulpverlening, evenals publieke voorlichting, bijeengebracht;
 4. Daartoe wordt een nieuw ministerie Gezondheid, met een speciale Minister met volmachten, opgericht;  
 5. Het ministerie is ook de 'thermo- en barometer' van de samenleving en staat in rang boven andere ministeries;
 6. Het nieuwe Ministerie Gezondheid, omvat drie onderdelen:
  a.    Gezond Leven, (positieve) gezondheid, preventie, wetenschap, welzijn en sport.
  b.    Sociaal domein: zorg- en hulpverlening, Inkoop zorg en gezondheid, GGD, GHOR, Publieke voorlichting.
  c.    Oude VWS- directoraten, zorgstelsel met de curatieve en geestelijke gezondheidszorg;
 7. De onderdelen werken nauw samen vanuit eenheid van beleid: lateraal, integraal, multidisciplinair en financieel;
 8. Alle professionals in het systeem zijn autonoom, maar ook collectief verantwoordelijk voor inhoud, proces en resultaat;
 9. De primaire reflex van het systeem is: ‘Gezondheid, Gezond Leven en Welzijn,’ Medische Zorg- en sociale hulpverlening vormen de cruciale backbone;

 10. Alle gezondheidsdoelen zijn vastgelegd in de wet:
 11. Bestaande structuren, wet- en regelgeving en bekostigingssysteem zijn aangepast aan het Gezondheidssysteem NL
 12. Het systeem verzekert alle Nederlanders, daklozen en ongedocumenteerden (gezond, niet-ziek, ziek);
 13. Nederland stapt over van 'zorgverzekering' op ‘gezondheidsverzekering' (het eigen 'drempel’ risico vervalt onder voorwaarden);
 14. NOOT: VOOR DE (4 miljoen) BURGERS DIE MET ONGELIJKHEID TE MAKEN HEBBEN MÓÉTEN DE DAGELIJKSE FINANCIELE LASTEN NAAR BENEDEN. Dat zou kunnen in drie gradaties, oplopend en later als het beter gaat, aflopend, in mate van ernst met: 10%, 20% en 30%;

 15. Er komt EEN LANDELIJK DIGITAAL, MEERTALIG KENNIS- EN INFORMATIEPLATFORM voor burgers en professionals. Het platform geeft uitgebreid kennis en informatie over de thema's gezondheid, gezond leven, alles over ziektes en sociale problemen en het voorkomen ervan en publieke voorlichting. Het platform is 24/7 bereikbaar. Het platform bestaat uit een TV themakanaal met actuele programma's; een interactieve internetdienst dat tevens als vraagbaak dient en een website met dagelijkse berichten, nieuws en breaking news. 
 16. Het platform staat onder auspiciën van het nieuwe ministerie Gezondheid en werkt qua content samen met tal van koepelorganisaties e.d. 
 17. Iedere burger krijgt een individueel digitaal 'leef' plan/dagboek app aangeboden om gedurende het leven alle gezondheid- en kennis gebeurtenissen vast te leggen; 
 18. Hedendaagse tijd in nieuwe sprookjes, verhalen, speelgoed en games: Aan NL burgers, schrijvers, overheid en speelgoed- en game industrie wordt gevraagd om ten behoeve van vooral (jonge) kinderen en jongeren om speelgoed, boekjes, sprookjes, literatuur te schrijven en games te ontwikkelen over gezondheid, zorg, hulp en de grote thema's van deze tijd en hoe je daarmee om kunt gaan. Vooral leerzaam en educatief voor thuis, op school, musea of bibliotheek;

 19. Cruciaal is dat ter ondersteuning een '1 op 1' (peer-to-peer) digitaal en solide communicatienetwerk ontstaat tussen instellingen/professionals en 9 miljoen huishoudens. Zo kan 24/7 snel en veilig zorg@home, kennis-, informatie- en data-uitwisseling op het vlak van gezondheid, zorgverlening, sociale en maatschappelijke hulpverlening en publieke voorlichting, ongestoord en stabiel, in tekst, woord, beeld en data plaatsvinden; 
 20. In het belang van veilige en betrouwbare digitale communicatie tussen ‘aanbieder en vrager/burger’ kan de 'vrager' het thuissysteem en de koppeling door een van de regionale aanbieders laten controleren en certificeren;
 21. Dit houdt in dat thuissystemen van 9 miljoen huishoudens worden getest op het ‘digi- zorg/gezond’ proof zijn;
   
 22. Alle gemeenten, wijken, buurten, scholen gaan 'Gezondheid Op 1' zetten en handelen in de geest ervan;
 23. Burgers moet keuze kunnen maken tussen TV, radio en internet met of zonder reclame. Reclame is vaak geraffineerd qua opzet. Het beïnvloedt (vooral jonge) kijkers en luisteraars op krachtige wijze. Dat impliceert dat in het Nederlandse bestel de NPO de taak krijgt om burgers de mogelijkheid te bieden programma's zonder reclame aan te bieden;
 24. Tevens wordt alle zenders en omroepen (NPO en commerciële zenders) gevraagd om in elk journaal (radio en TV) dagelijks minstens één keer het thema 'Gezondheid' op te nemen. Voor alle nieuws en talkshow programma's geldt dat het thema Gezondheid daarin minimaal 5 minuten is geprogrammeerd;
 25. Kranten, social media e.d. maken van Gezondheid Op 1 een dagelijks terugkerend item;
 26. Supermarkten en winkels met eet-, voeding en drank zal gevraagd worden binnen vier jaar hun winkels op te splitsen (meertalig), in een segment 'Gezond' en een segment 'Overige'. Voor restaurants geldt hetzelfde maar dan moet het duidelijk zijn op de menukaart en in de kwaliteit van het eten en de drank. Het moet voor de burger duidelijk en betrouwbaar zijn;  
 27. Alle wijken, met buurten (13.000) krijgen de komende 9 jaar extra (buiten) voorzieningen dit onder het motto: gastvrij, sfeervol en samen. Doel is om mensen te verleiden uit hun huizen te komen om samen met buurtbewoners te ontspannen, te tuinieren, te sporten, te rusten, van elkaar te leren, te helpen, te werken, te bewegen, hobby's uit te oefenen en relaties te leggen, etc.;
 28. in buurten komen o.a. in de buurt van voorzieningen drie verspreid en bereikbaar opgestelde 'veiligheidsknoppen' (zoals op onbemande stations) die in verbinding staan met de naburige alarmcentrale in het geval er sprake is van onveiligheid of noodsituaties ter plekke;
 29. T.b.v. fitheid ‘van de burger in buurt en wijk’ controleren alle gemeentes hun buurten (totaal 16.700) op de aanwezigheid van voldoende (standaard) speeltuintjes, jongerenplekken, fitness, leefstijl-, praat- of oefenpleinen’ en brengen de komende jaren de eerder genoemde extra buitenvoorzieningen aan;
 30. Elke huishouding ontvangt van de overheid een gratis 'gezondheidskit', bestaande uit een bloeddrukmeter, een saturatiemeter en met korting een activitytracker/gezondheidshorloge en een boek over gezondheid, medische zorg en sociale hulp gericht op gezond leven en wonen;

 31. Herontwerp van zorg- en hulpverleningsorganisaties: Op het vlak van bestuur, organisatie en management in mens-mens organisaties wordt overgestapt van verticaal (Mintzberg en Taylor) en (dus) hiërarchisch ingerichte organisatiemodellen, managementmethodieken en teveel aan overhead, (silo's) naar organisaties met een lateraal/diametraal organisatiemodel, gericht op de zelfstandigheid van professionals met een absoluut minimum aan management- en communicatielagen en een maximum aan patient, cliënt en klantgerichte dienstverlening en zelfregie, in netwerken en ketens, gericht op gezondheid, zorg en hulp;
 32. Om de productiviteit in de organisaties met minimaal 20% te verhogen, moet de hoog-risicozorg gescheiden en separaat georganiseerd worden, van de medium en laag risicozorg. Dat kan bijvoorbeeld doordat basisziekenhuizen worden ingericht als ‘ziekenhuis in ziekenhuis’ model. Verbetering van de kwaliteit, veiligheid, doorstroming en werkplezier, is het resultaat. De medische discipline heeft de hoofdrol in de besturing;
 33. Voor onderdelen van topklinische ziekenhuizen en UMC’s, evenals ad. 32, kunnen diverse vormen van (super) gespecialiseerde zorg in een ‘ziekenhuis in ziekenhuis’ model worden georganiseerd;
 34. Ter ontlasting van de 1e. en 2e. lijn worden gezondheidscentra en huisartsenpraktijken uitgebreid met extra onderzoek en behandelunits, waar medisch specialisten werken. Organisatorische en digitale voorzieningen bij aanbieder én vrager van diensten moeten ervoor zorgen dat alle huisartspraktijken ca. 25 – 35 % meer patiënten kunnen helpen;

 35. Marktwerking vervalt, in plaats daarvan wordt een veel betere beheersing van de integrale kosten en baten van gezondheidsmaatregelen, medische, verpleegkundige en mentale zorg en sociale en maatschappelijke hulp mogelijk. De schatting is dat jaarlijks tussen de 10 en 15 miljard euro minder kosten zullen worden gemaakt dan de overheid heeft gepland. Geld dat vrijkomt wordt gedeeld met de staat en het verhogen van de gezondheid van de Nederlandse bevolking.

  Hoofdlijn aanpak

  Leren van het verleden
  De overheid heeft in het verleden met bezuiniging en budgettering verschillende keren geprobeerd om het zorgstelsel mee te krijgen in een allesomvattend en complex veranderingsproces. Alhoewel er op onderdelen voortgang werd geboekt, bleek dat uiteindelijk steeds onhaalbaar. Om nu de juiste koers in te zetten is het belangrijk te leren van 'mislukkingen'  en de koers recht vooruit in te zetten. We kunnen geen tijd meer verliezen.  

  Burgers betrekken bij de realisatie
  Ook dit realisatieplan zal, gezien het aantal betrokken partijen, hun culturen, en de druk op synchronisatie en coördinatie van de verschillende deelprojecten veel van partijen en vertegenwoordigers vergen. Voor het eerst zullen er burgers deelnemen. Daarom wordt vanuit het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 voorgesteld (als het zover komt) om een Realisatiecommissie Gezondheidssysteem NL in te stellen. 

  De samenstelling van de Realisatiecommissie
  De commissie zal worden geleid door een driemanschap met ervaring. en bestaat maximaal uit vier vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren/het veld en 4 vertegenwoordigers namens de burgers, desgewenst aangevuld met deskundigen op de verschillende terreinen.

  De commissie bestaat, wat mij betreft uit de heer Kim Putters, voorzitter, de heer Jan Rotman, transitie en mevrouw Anemarie van Galen, 'mens & geld'. 


Henk Handlogten, Gezondheidssysteem NL 2022 – 2032
20 februari 2024, Versie 4

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring