20 Kernpunten Gezondheidssysteem NL

20 Kernpunten (kort).


 1. De invoering van ‘Het Gezondheidssysteem NL 2022 – 2032.’ Het systeem wordt uitgevoerd door het nieuw te vormen Ministerie ‘Gezondheid.’ Het Ministerie werkt met één macrobudget en met een op ‘gezondheid’ en 'medische zorg'  en 'sociale hulpverlening’ aangepaste bekostigingssystematiek;  
 2. Het nieuwe Ministerie Gezondheid, omvat drie onderdelen:
  a.    Gezond Leven, (positieve) gezondheid, preventie Welzijn en Sport;
  b.    Sociaal domein: zorg- en hulpverlening, Inkoop zorg en gezondheid, GGD, GHOR, Publieke voorlichting;
  c.    VWS-directoraten, zorgstelsel, curatief een geestelijke gezondheidszorg.
 3. De primaire reflex van het systeem is: ‘Gezondheid, gezond leven en preventie,’ gevolgd door:
  a.    De juiste hulp- en zorgvraag op de juiste plaats
  b.    De juiste hulp- en zorg op de juiste plaats;’
 4. Systeem is er voor alle Nederlanders, daklozen en ongedocumenteerden (niet-ziek, ziek);
 5. Nederland stapt over van 'zorg’ verzekering naar ‘gezondheid’ verzekering (eigen ‘drempel’ risico vervalt)
 6. Wet-, regelgeving en bekostiging worden aangepast;
 7. De pijlers werken samen vanuit eenheid van beleid en stemmen continu af, integraal, multidisciplinair en financieel. Ook begeleiden zij klanten en doelgroepen tijdens het ‘shared’ met de patiënt, cliënt of klant afgesproken traject;
 8. Alle professionals zijn zowel autonoom, als collectief (multidisciplinair) verantwoordelijk voor inhoud, proces en resultaat;
 9. Kennisrevolutie! Alle Nederlanders en alle scholen kunnen 24/7 en meertalig een kennisdatabank raadplegen, vragen stellen en Apps bekijken via een onafhankelijk ‘media’ platform. Dit platform bestaat uit een thema Tv-kanaal, een interactieve internetdienst en een website met alle betrouwbare Apps en het laatste nieuws). Tevens worden professionals en zorgaanbieders ontlast. Cruciaal is, dat de kennisachterstand bij de bevolking sterk wordt verkleind en de zorgvraag dempt.

  De bevolking, met name de jeugd en social media, kan zo gaandeweg kennisnemen van de alsmaar groeiende hoeveelheid kennis en informatie op medisch, sociaal en gezondheidsvlak en adequaat inspelen op kansen en dreigingen. En zo medische en sociale problemen eerder herkennen en voorkomen. Ook kunnen 24/7 vragen worden gesteld aan het platform. Dit platform communiceert en licht de bevolking voor.
  De kennis wordt ingebracht en geactualiseerd door betrokken professionals, Ministeries, verzekeraars en koepelorganisaties, etc.    
 10. Dit landelijk media platform Gezondheid gebruikt de volgende media:
  a.    Een landelijke thema Tv-zender (bijv.: NPO Gezond, thema en praatprogramma's)
  b.    Een interactieve internetdienst (kennisbibliotheek, vraagbaak en sociale media)
  c.    Een website: met daarop o.a. alle Apps, tips. nieuws, actualiteiten en laatste nieuws. 
 11. Het platform Gezondheid staat onder auspiciën van alle betrokken Ministerie Gezondheid, betrokken koepelorganisaties, etc.;
 12. Lokaal en regionaal bewezen 1e., 2e lijn zorg en gemeentelijke lokale, regionale pilots en strategische samenwerkingsprojecten worden door een landelijke organisatie beoordeeld, gecoördineerd en landelijk uitgerold;
 13. Het Gezondheidssysteem NL werkt met fysieke, persoonlijke én alle digitale vormen van communicatie, kennis en informatieverstrekking, publieke voorlichting, etc., zowel direct in de praktijk als via mediaplatform Gezondheid (zie ad. 10);
 14. In het belang van veilige en betrouwbare digitale communicatie tussen ‘aanbieder en vrager’ kan de vrager het thuissysteem en de koppeling door de aanbieder laten certificeren;
 15. De thuissystemen van 8,5 miljoen huishoudens worden getest op het ‘digi- zorg/gezond’ proof zijn; 
 16. T.b.v. fitheid ‘van de burger in buurt en wijk’ worden alle 16.700 buurten uitgerust met één of meer door gemeentes gefinancierde outdoor ‘fitness, leefstijl, praat of oefenpleinen’;
 17. Om de productiviteit in de ziekenhuizen met minimaal 20% te verhogen, worden basisziekenhuizen als ‘ziekenhuis in ziekenhuis’ centrum ingericht. Verbetering van de kwaliteit, veiligheid, doorstroming en werkplezier, is het resultaat. De medische discipline bestuurt;
 18. Voor onderdelen van topklinische ziekenhuizen en UMC’s worden diverse vormen van (super) gespecialiseerde zorg in een ‘ziekenhuis in ziekenhuis’ model georganiseerd;
 19. Ter ontlasting van de 1e. en 2e. lijn worden gezondheidscentra en huisartsenpraktijken uitgebreid met extra onderzoek en behandelunits, waar medisch specialisten werken. Organisatorische en digitale voorzieningen bij aanbieder én vrager van diensten moeten ervoor zorgen dat alle huisartspraktijken ca. 25 – 35 % meer patiënten kunnen helpen;
 20. Marktwerking vervalt, in plaats daarvan komt er een professioneel, transparant en fair kwaliteit- en scoresysteem voor aanbieder en gebruiker.

Henk Handlogten, Gezondheidssysteem NL 2022 – 2032
20 februari 2023, Versie 3

NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Social Media
LinkedIN
Facebook

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2023 - Privacyverklaring