Paradigma 3 Kennis Delen is De Sleutel

Een Kennisrevolutie NU, zet Gezondheid Op 1

Zorg- en hulpverleningsorganisaties en hun professionals zijn 'monopolisten'. Zij zijn ooit zo ontstaan, goed bedoeld weliswaar, maar de tijden zijn veranderd. Beleid, plannen en projecten komen nog steeds te vaak tot stand zonder de burger er bij te betrekken. Raar, want de overheid gaat in haar plannen uitgaat van een 'actieve burger.' Waarmee een 'burger' wordt bedoeld die in de spreekkamer of aan het loket zijn mannetje of vrouwtje staat. Maar de werkelijkheid is alles behalve dat.

Zowel NIVEL als de Raad voor de Volksgezondheid wijzen er op, dat tussen de 25% en 36% van de Nederlanders niet in staat is tot dat 'actieve' gedrag.  

Toch waarschuwen deze organisaties daar in ondubbelzinnige bewoordingen voor. Ook komen zij met oplossingen. Kenmerkend daarbij zijn vooral de ideeën en plannen die een wetenschappelijke basis hebben. Dat is op zich prima, maar het is ook belangrijk goed te kijken hoe de informatievoorziening in Nederland voor de burger is geregeld. Eigenlijk is die net zo versnipperd als de eerder geconstateerde verdeeldheid in en tussen hulp- en zorgverleningsorganisaties.

Het is toch vreemd dat in een tijdsgewricht waar kennis, informatie en goede communicatie via de mobiele telefoon laptop of PC op enorme schaal ter beschikking staat, de burger op het gebied zorg, sociale problematiek en Gezond Leven maar moet zoeken.

Een deel van de Nederlanders weet die kennis en informatie wel te vinden. Maar toch zeker zo'n 10 miljoen mensen niet. Daar moet echt wat aan gedaan worden. 

Het Gezondheidssysteem NL doet dat en stelt in dit kader voor om:

  1. Een kennisrevolutie te ontketenen vanuit hulp-, zorgverlening en Gezond leven;
  2. Professionals uit alle pijlers stellen (para-)medische, verpleegkundige, sociale, publieke en leefstijlkennis publiekelijk ter beschikking. 
  3. Daartoe komen een 'thema' televisiezender, streamingdienst en website beschikbaar (uiterlijk in 2025 operationeel);
  4. Op deze media kunnen Nederlanders kennis nemen van alle zorg, sociale en Gezond Leven thema's in woord en beeld, Apps, innovaties samen. 24 uur per dag. 
  5. Dit initiatief vindt plaats onder auspiciën van de overheid en betrokken koepels, zoals: LHV, NFU, VNZ, VNG, FMS, en de overige koepels;
  6. Om er voor te zorgen dat alle Nederlanders/huishoudens optimaal gebruik te maken van deze diensten moeten alle huishoudens per eind 2025 'Digi proof' zijn.* 

(*) 'Digi proof' komt bij de 'digitale revolutie ter sprake. Ga daarvoor terug naar de homepage.


NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Social Media
LinkedIN
Facebook

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2023 - Privacyverklaring