Trends
De Patiënt Ervaring

De zorg wordt steeds competitiever

Waarom? Omdat patiënten en hun dierbaren allerlei initiatieven kunnen ondernemen om hun ideeën en ervaringen met de zorg te sturen. Zelf heb ik dat geprobeerd toen ik een probleem had met mijn ogen. Ik wilde 'de beste oogarts' van Nederland en ging zoeken. Het lukte me die oogarts te vinden. Het probleem met mijn postcodegebied kon snel worden opgelost. Ik moest er een uurtje voor reizen. Het resultaat was uitstekend en had een uitstekende 'patiëntervaring.' Maar hoe neem je als patiënt deel aan je eigen zorg?

De patient: actief deelnemen aan de eigen zorg

De toekomst van de hele zorgsector wordt bepaald door hoogwaardige zorg gericht op de 'patiënt ervaring.' Zij willen dat de zorg steeds meer tegemoetkomt aan hun persoonlijke wensen en noden, zoals keuze behandeltype, controle over persoonlijke data, digitale toegang tot medische informatie, onderwijs en diensten, die de patiënt in staat stelt actief deel te nemen aan zijn of haar eigen zorg. Patiënten verwachten ook dat diagnostische procedures, zorg- en behandelpaden zijn gepersonali-seerd, zodat ze hun eigen voorkeuren en behoeften er in kwijt kunnen. 

Wat betekent de 'patiënt ervaring'

De patiëntervaring is een beleving die gevormd wordt door iedereen, die met de patiënt in contact komt tijdens de 'patiënt reis.' Van receptionist, doktersassistente,  tot de (wijk-)verpleegkundige, de radioloog  en de behandelend arts, die de directe zorg bieden en de contacten met de patiënt hebben. Ook de fysieke en virtuele ruimtes en omgevingen, waar patiënt en zorgaanbieder elkaar ontmoeten, de 'raakpunten,' laten indrukken na, die de patiënt bij zijn eindoordeel betrekt.

De doelen om de 'patiënt ervaring' te verbeteren zijn meervoudig

Naast het streven naar gelukkige en tevreden patiënten, gaan zorgaanbieders ervan uit, dat als patiënten meer vertrouwen hebben in het advies van de arts, zij meer geneigd zijn het op te volgen. Wat op zich kan leiden tot betere klinische resultaten. 

Zorgaanbieders doen dat ook, omdat zij permanent op zoek naar mogelijkheden om de reputatie van hun organisatie uit te bouwen in en buiten de regio waarin ze actief zijn en hen zo helpt meer patiënten aan te trekken. 

De ontwikkelingen in de geneeskunde en de medische zorg gaan in een razend tempo. Het brengt problemen en ontwikkelingen met zich mee. Overal gloren kansen en loeren bedreigingen, als het gaat om het verbeteren van de klinische resultaten, zowel in de curatieve als geestelijke gezond-heidszorg. Ondanks het feit dat er zichtbare vooruitgang wordt geboekt, heeft de sector nog een weg te gaan.

In het kort zou je kunnen zeggen dat er een brede verschuiving plaats vindt van een zorgwereld bestaande uit voornamelijk passieve patiënten naar één waar (nare term) medische consumenten nauwer en diepgaander betrokken willen worden bij hun eigen zorg en daardoor meer op de hoogte willen zijn over wie er aan hun wensen tegemoet kan komen. Ondanks deze revolutie in de zorg over klantverwachtingen, reageert de zorgsector in hun poging hieraan tegemoet te komen, nogal traag.  

Vermijdbare variaties voorkomen

Vermijdbare variaties worden in de medische praktijk gerelateerd aan ondermaatse uitkomsten enerzijds en het optimaliseren van klinische processen, operationele systemen en de uitvoering anderzijds.

Vermijdbare variaties in de klinische en verpleegkundige praktijk leiden danook tot ongewenste en niet te tolereren hick-ups in de voortgang van het zorgproces, tot onnodige handelingen en mana-gementactiviteiten, tot hogere kosten en overall een ongewenst slechtere praktijk.  

PRECISIE GENEESKUNDE, ook wel 'de kunst van het nauwkeurig werken'  genoemd , moet dit pro-bleem deels gaan tackelen. Hoewel de medische vooruitgang het leven van mensen heeft verlengd en de kwaliteit en comfort van het leven heeft verbetert, is de feitelijke uitvoering in de praktijk overal in het zorgsysteem te vaak inconsistent en onnauwkeurig. Het is belangrijk daar NL breed extra aandacht aan te besteden. 

Lopende Lean programma's gericht op het reduceren van vermijdbare variaties hebben in veel zorgorganisaties een zichtbaar positief effect op (vooral) de kosten en kwaliteit van de zorg.  

Nieuwe ontwikkelingen in de analyse van data en detectie t.a.v. genomics en radiomics , worden gaandeweg beter, waardoor ook nauwkeuriger diagnostiek (in één keer raak) mogelijk is. Gepersonaliseerde diagnostiek en behandelingen bevorderen de kwaliteit, veiligheid en leidt tot minder druk op artsen, zorgverleners, maar ook positieve effecten op effectiviteit en kosten van de zorg.

De toekomst van 'precisie geneeskunde' zal ook effecten hebben op de toepassing van implantaten, doordat mensen, middelen, apparatuur en ruimtes beter zijn afgestemd op de voortgang in het zorgtraject en de behoeften van de patiënt.  Dit alles zal naar verwachting leiden tot een kwalitatief sneller herstel, minder herdiagnostiek, herbehandeling en heropnames, etc., waardoor een consistente levering van hoogwaardige zorg, overal in de zorg tot de mogelijkheden behoort.

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring