Trends
Zorgmodel Innovatie

Het gaat om keuzes maken...

DPE v2

Of je nu een zorgbedrijf opricht of (een deel van) je eigen organisatie herontwerpt, het gaat altijd om een nieuw, of een update van het bestaande, zorgmodel.  En dat moet onderschei-dend zijn en plezierig, succesvol en comfortabel voor patiënten en professionals. Het gaat ook om de keuzes die jij en je team maken. Keuzes die uiteindelijk het succes van jouw organisatie bepalen.

Zorgmodel Innovatie heeft drie hoofdkenmerken. (1) er is een aanleiding, (2) een zorgmodel, dat in staat is 'de aanleiding' op eenvoudiger wijze, aantrekkelijker en comfortabeler te leveren aan klanten of patiënten, dan voorheen. En (3) een klantennetwerk, dat bereid is daar waarde aan te hechten en voor te betalen.

Opkomende vormen van zorgmodelinnovatie zijn:  het 'specialistische ziekenhuis' model, het 'zie-kenhuis in ziekenhuis' model, een innovatief ondernemerschapsmodel voor artsen, zorgverleners of andere specialisten, het 'diagnostisch centrum' model, het 'ziekenhuiszorg thuis' model en het 'medisch specialistische zorg Thuis' model. En wat te denken van de honderden zorgketens en zorg-netwerkmodellen, die de komende jaren (supra-) regionaal  en landelijk zullen ontstaan.

Van het Monroe Borstkanker Ziekenhuis is bekend dat het is geïnspireerd door de (disruptieve) 'business model innovatie-benadering' van Clayton Christensen. 

Helaas, aarzelen veel zorgaanbieders om de stap te zetten naar Zorgmodel Innovatie. Een onbegaanbare weg. Dat vindt ook de overheid. Op de oude voet doorgaan is een catastrofaal scenario.

Waarom catastrofaal? De meeste modellen in de eerste en tweede lijn, gaan vanaf begin jaren vijftig er van uit dat iedere patient die zich meldt met welke aandoening danook het recht heeft toegela-ten te worden tot de instelling en de zorg krijgt die wordt gevraagd. Het is goed te realiseren, wat dit betekent. in 1980 was dat nog mogelijk, maar nu niet meer. Dat zou impliceren, dat in ca 5.000 huisartspraktijken en 100 ziekenhuizen, 24 uur, 7 dagen per week op elk gewenst moment alle vereiste kennis, kunde, artsen, zorgverleners, dure en hoogwaardige medische technologie klaar moet staan voor iedere patiënten, waarvan geen arts vooraf weet, met welke aandoening de patiënt zich meldt!

In 1980 werkte dit goed, maar in 2020... in 1980 bedroeg het aantal ziekenhuisopnames 1.7 miljoen klinische opnames, in 2020 zijn deze aantallen verdubbeld en bleef het aantal klinische opnames gelijk en kwam het aantal dagopnames op ca. 2 miljoen opnames uit. De oude zorgmodellen hebben de grootste moeite met dergelijke volumes, ziektebeelden en zorgtrajecten, een verschei-denheid aan patiëntendoelgroepen, urgentieniveaus, in combinatie met de beperkte capaciteiten, de groei aan (sub)specialisaties, innovatieve behandelmethodieken en de bijbehorende sores rond infra-, financiële en management uitdagingen. Onbegonnen werk, lijkt het.

Zorgmodel innovatie

De geneeskunde en de zorg lopen ver vooruit op de wet- en regelgeving van de overheid en zijn al 'mijlen' verder geëvolueerd en zó ingewikkeld, dat alleen nieuwe zorgmodellen complexiteit kunnen vereenvoudigen. Met de huidige medische kennis is het schier onmogelijk dat zorgaanbieders alles-in-één zorg kunnen leveren onder één dak, terwijl de zorg met tal van innovaties overal in de zorg, maar ook bij de patiënt thuis. Dus moeten er echt keuzes worden gemaakt. Maar hoe, wat en wanneer?

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring