Medische Zorg Altijd al Innovatief

Medische en medisch-specialistische innovatie bepaalt succes geneeskunde...

NLdbz Outside the Box

Op het gebied van nieuwe medische kennis, medisch technologie en behandelmethodieken en tal van nieuwe buitengewone geneesmiddelen, zijn grote successen geboekt. Ooit dodelijke ziektes zijn nu behandelbaar en mensen met een ongeneeslijke ziektes kunnen dankzij geneesmiddelen en gedragsverandering redelijk comfortabel blijven leven. Dus mensen leven langer!

De gehele patiĆ«ntenzorg  wordt voor een groot deel gedomineerd door medisch- en medisch spe-cialistische kennis en technologie. Dat heeft er toe geleid dat innovatie in de huisartsen-, ziekenhuis- en de thuiszorg, tot nu toe 'technologie en geneesmiddelen' gedreven is. De verwachting is dat deze vormen van innovatie de komende tien jaar nog sterker, sneller en gebruikersvriendelijker zullen zijn. De gevolgen zullen bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van zorg in ons land.

De verwachting is dat het accent daarbij meer zal liggen op diagnostiek en behandeling van laag risico patiĆ«nten in de eerste lijn en digitalisering van regionale en landelijke samenwerkingsverban-den op basis van regionale en landelijke zorginformatieketens en -netwerken. 

Een afwachtende houding en onzekerheid is er ten aanzien van een grote diversiteit aan digitale producten, zoals Apps  en gespecialiseerde softwareproducten en zogenaamde innovaties die van 'buiten' op de zorg afkomt. Toch lijkt het een kwestie van tijd dat de eerste serieuze successen geboekt gaan worden. 

De gevolgen hiervan voor de zorg, de menselijke maat, de zoektocht naar de meest geschikte (ke-ten- en netwerk) organisatievormen en bijbehorende relatienetwerken en de transparantie Innovatie in relatie tot organisatie, zullen meer aandacht krijgen. 

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring