Van Medische Innovatie naar Zorginnovatie 

NL Zorg en de vele onderschatte voordelen van een modern land...

reistijdalgemeneacademisch_2019_1

Hier komt de bron

Ons zorgstelsel kent ten opzichte van andere landen redelijk ideale omstandigheden.  

Nederland is een van de veiligste en best toegeruste landen om in te leven, te wonen en zorg te krijgen. Ons zorgsysteem telt, volgens verzekeraars, naar schatting 50.000 - 100.000 zorginstellingen. Op een enkel krimpgebied na, zijn huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuizen, etc. nabij en per weg en openbaar vervoer goed bereikbaar. Dezelfde goede en betrouwbare bereikbaarheid geldt voor ons digitale net. Met een hoge dichtheid van WiFi (98 %) en smartphones (87 %) scoren we het hoogst in Europa. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/05/nederland-koploper-in-europa-met-internettoegang.

De zorg 'smeekt' om een nieuw soort innovatie

Het is dát type innovatie, dat er voor zorgt dat de toenemende vraag naar allerlei vormen van zorg in combinatie met nieuwe medische innovaties, zorgaanbieders alle ruimte biedt om de zorg aan de patient, waar dan ook in het land,  op een veilige en kwalitatief hoogwaardige wijze kan blijven leveren.

De zorg beseft dit, maar niet voldoende en overtuigend genoeg om collectief het initiatief te nemen tot een groot innovatieprogramma en zo de 21e. zorgeeuw binnen te stappen. Toch hechten veel zorgaanbieders aan de klassieke denkwijze dat alléén met méér, méér en nog méér van hetzelfde, en gemiddeld met nog minder tijd voor de patiënt en de arts en zorgverleners zelf, er nog wel ruimte kan worden gevonden. Terwijl we eigenlijk wel weten dat het door personele krapte en om financiële en maatschappelijke redenen onverantwoord is. Het is dus onverstandig om gewoon door te gaan. Linksom of rechtsom betekent dat een, bij voorkeur ( 4 jaar tot uiterlijk 2025) geplande reset van de patiëntervaring en opgeleide daarvan, van de zorg.

De jarenlange innovatiestroom in de medische (specialistische) zorg heeft tot successen, verbeterde zorg, maar ook tot een vergaande vertechnologisering geleid.  De meeste innovaties zijn gaandeweg geïntegreerd in de dagelijkse zorg. Dit heeft een een flinke impact gehad op het zorgsysteem, op artsen, artsen in opleiding en op aantal en niveau van verpleegkundigen, paramedici en doktersassistenten werkzaam breed ingezet in de zorg.  

Dat biedt mogelijkheden voor nieuwe innovatievormen op verschillende terreinen, passend bij actu-ele zorgvraagstukken, die voortvloeien uit bijvoorbeeld de complexiteit van de zorg en medische risico's enerzijds en de grote hoeveelheid patiëntendoelgroep en mix aan zorgstromen anderzijds.

Iedereen kent die innovaties wel, veelal medisch-technisch, die bepalend zijn geweest voor betere medische- en verpleegkundige zorg, zoals op de operatieafdeling, intensive care en innovaties in de cardiologie en de reumatologie. 

Het recente voorbeeld hospital@home. Dit is een basis is voor nieuwe innovaties en betreft het advies om kwetsbare oudere patiënten, die altijd in het voor infectiegevoelige ziekenhuis werden opgenomen, in afwijking daarmee geadviseerd wordt thuis of in het verpleeghuis te behandelen en te verzorgen. Het project hospital@home in Groningen heeft aangetoond dat de meest relevante zorgaanbieders uit de eerste lijn (nog) niet in staat bleken te voldoen aan de eisen. Het zorgveld is op experimenten na, NL breed in te zetten.   

Daarmee blijft de vraag: In hoeverre moet ons zorgsysteem, bij het opzetten van innovaties en oplossingen voor hardnekkige bereikbaarheidsvraagstukken niet ook de fysieke en digitale infrastructuurvoordelen die ons land biedt, betrekken?

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring