Transformatieve Innovatie

Waarom werkt innoveren in de zorg anders dan elders?

Innoveren in de zorg vraagt wat methodiek en invoering van de innovatie betreft om extra voor-zorgsmaatregelen. Dat komt doordat je ten behoeve van innovatieprocessen de zorg niet zo maar stil kunt leggen, overhoop haalt en even opnieuw te starten. Voor de zorg zijn dit onmogelijke opties. Immers de gezondheid en levens van patiënten staan op het spel. Maar ook de continuïteit van schakels en onderdelen van het systeem, zoals diagnostiek en behandelunits. Van belang om mensen van hun zorgprobleem af te helpen of in een goede conditie te houden. Ook kunnen we het niet maken om het aan patiënten, artsen en zorgverleners over te laten, dat zij in de dagelijkse praktijk, de bugs en fouten die de innovaties zijn binnengeslopen, eruit te halen.

Toch zal de manier waarop de patiënt en zijn/haar zorgprofessional de zorg ervaren, dramatisch moeten veranderen, en dat vraagt om continue aanpassing van organisaties, werkwijzen en innova-ties, sommige klein en sommige groot. Maar alle initiatieven moeten stap voor stap bijdragen aan het volledig herontwerp van de 'patiëntervaring.' Dat kan alleen als er een systeem is dat elke innovatie het bestaande probleem vanuit alle hoeken te lijf laat gaan. In de literatuur wordt deze beproefde wijze van werken, "transformatieve innovatie"  genoemd.

Het herontwerp van de 'patiëntervaring'                                                    

Als we het doel 'NL De Beste Zorg Ter wereld' uiterlijk in 2025 willen halen, dan bedoelen we met "transformeren" zowel "het bestaande innoveren" als "het bestaande inwisselen voor iets veel beters." Moeten ons eerst een ramp overkomen, voordat we ons realiseren dat er iets moet gebeuren? Hebben we daar een COVID-19 voor nodig om in actie te komen? Daar lijkt het op. Willen we dat het zorgsysteem onder zijn eigen gewicht bezwijkt? Nee, natuurlijk niet!

Wat we allemaal wel weten is, dat een reset nodig is. We moeten ook niet meer wachten tot de volgende metaforische ramp om alles wat generaties artsen, zorgverleners en wetenschappers hebben opgebouwd, alles sloopt. En al helemaal niet de chaos die dat met zich meebrengt.

'NL De Beste Zorg Ter Wereld' wil heel graag aan dit proces bijdragen door de zorg van binnenuit, op eigen kracht te ontwikkelen gericht op een helder perspectief. Geleidelijk, gefocust de beste zorg ter wereld willen leveren. 

Disruptief met een kleine "d."  

Transformatieve innovatie is disruptief en 'rucksichtslos' patiënt (klant) gecentreerd. Deze aanpak is altijd wetenschappelijk, gelaagd en iteratief, met overduidelijke impact op de mens, de patiënt, de klant, ongeacht de schaal waarop. 

Ook bij innoveren komt de behoefte van 'De Patient Eerst' 

Met andere woorden, alles wat 'NL De beste Zorg Ter Wereld' beoogt gebeurt in de geest van de patiënt, continu. Het leidt al onze handelingen, ons gedrag, ons zijn. Dus waarom maken we ons zo druk over innovatie? Wat willen we veranderen om vooruit te komen? Albert Einstein zei eens, "Als ik een uur had om een probleem op te lossen, dan zou ik 55 minuten spenderen aan het denken over het probleem en 5 minuten peinzen over de oplossing (uit: Think Big Start Small Move Fast,).

Er bestaan twee soorten innovatie. Zo kan innovatie 'duurzaam' zijn of grensverleggend / baanbre-kend (disruptief). In het eerste geval krijgt een bestaand onderzoek, behandeling of dienst, een nieuw jasje. De meerwaarde kan zijn dat de activiteit voor meer patiënten beschikbaar wordt, korter duurt, goedkoper is  of het type behandeling in een lagere risicoklasse plaatst. Zo kan een heupoperatie die altijd klinisch plaats vond, door nieuwe inzichten, een half uur tijdswinst boekt of zelfs niet meer in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden. Iedere medische discipline heeft dat type innovatie al eens meegemaakt.  

Een grensverleggende of disruptieve innovatie kan een groot deel of zelfs de complete (zorg)markt vernieuwen. Bijvoorbeeld bij de TNF-medicijnen, Point of Care en Nanotechnologie was dat het geval. Maar ook in de zorg heeft de ontdekking van het DNA geleid tot tal  tot nieuwe behandelwij-zen (immunotherapie, stamceltransplantatie, etc.) en de oncologie op zijn kop gezet, maar ook kwaliteit, comfort snelheid gebracht voor ernstig zieke patiënten. Plezierig bijkomend effect is dat steeds vaker de gehele onderzoek-, behandel- en zorgfase in poliklinisch of bij de patient thuis, kan plaatsvinden.

Clayton Christensen, expert op het gebied van 'Innovatie' stelt, dat disruptieve innovatie zich in alle gevallen kenmerkt, doordat nieuwe producten of diensten eenvoudiger en gebruikersvriendelijker zijn dan reeds bestaande, en toegankelijker en betaalbaarder zijn voor grotere groepen patiënten.

NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Social Media
LinkedIN
Facebook

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2023 - Privacyverklaring