Werken aan 17,6 miljoen gezonde(re) Nederlanders!

Doe jij mee om van Nederland een 'gezond land' te maken?

NLdbz Groepfoto

Nederland is in vele opzichten een van de rijkste landen ter wereld. 

De meeste Nederlanders zijn in het algemeen tevreden. Ook met de Zorg. Echter, de afgelopen twintig jaar zijn miljoenen mensen afhankelijk geworden van de zorg. Mensen leven langer, door veelal tot aan hun dood medicijnen te gebruiken. Dit gegeven en tegelijkertijd Corona, legt zoveel druk op het systeem dat de patiëntenzorg in het gedrang komt.

De oplossing is er wel, maar is niet eenvoudig. Toch blijft de zorg, ondanks grote druk, vasthouden aan het bestaande beleid. Het gevolg hiervan is een enorme toename aan bureaucratische werkzaamheden. naast de reguliere professionele werkzaamheden. Dit leidt enerzijds tot de behoefte aan meer zorgprofessionals, managers en capaciteiten en anderzijds, bij gebrek daaraan, aan een heroverweging van het huidige zorgconcept. Daarbij wordt vrij eenzijdig gekeken naar de mogelijkheden van digitalisering van zorgonderdelen.

Nederland is een compact land met één van de modernste fysieke en digitale infrastructuren ter wereld. Én, (nog wel) een betaalbare zorgsysteem, dat in rankings als één van de besten ter wereld wordt genoemd. Als ingezetene van dit land en er te wonen is een luxe, in vergelijking met veel andere landen.

Met zo'n hoge levensstandaard kunnen mensen beschikken over alles wat ze zouden willen. Bij ziekte kan iedereen terugvallen op het zorgsysteem. Je zou zeggen Nederland is een gezond land.

Toch komen hier net als in andere landen wereldwijd dezelfde ziektes voor. Niet veel meer en ook niet minder. Neem als voorbeeld kanker en obesitas

Bijna alle zorgvoorzieningen zijn binnen 45 minuten te bereiken. Supermarkten, drogisterijen, apotheken, schouwburgen, huisartsen en ziekenhuizen, zelfs binnen 15 minuten.

Ook al zijn de voorzieningen modern en nabij en de zorg goed, toch zijn er vele signalen vanuit de zorg, de overheid en patiënten, dat onze zorg niet zo functioneert als het zou moeten. Decennia lang hebben mensen als reflex om bij ziekte gauw even bij de huisarts, de huisartsenpost of de spoedeisende hulp van het ziekenhuis langs te gaan. Dat heeft een prijs.

Een ander feit is dat Nederland de afgelopen twee decennia er niet gezonder, maar zieker op geworden is. De gemiddelde levensduur is weliswaar langer geworden. Maar voor een deel wordt dat toegeschreven aan gezonde omstandigheden en voor een deel doordat mensen die vroeger door ziekte overleden, nu langer blijven leven door de rest van hun leven onder controle van hun arts en gebruik te maken van specifieke geneesmiddelen of behandeling.

Artsen kunnen tegenwoordig ontzettend veel. Ze weten veel over veel ziektes, hoe die te behandelen maar ze weten ontzettend weinig over de patiënt, leefstijl en thuissituatie. Ook komt het voor dat artsen niet alles weten over een bepaalde ziekte. Hoe kom je daar achter en wat doe je in dat geval?

Daartegenover staat dat Nederlanders weinig weten over gezondheid en zorg. Omdat ze niet of nauwelijks beschikken over basale kennis over aspecten van gezondheid en gezondheidszorg, zien ze ziektes niet of te laat aankomen, laat staan  te voorkomen. Daarom moeten alle Nederlanders kunnen beschikken over basale kennis over aspecten van gezondheid, ziektes en gezondheidszorg. Kennis die artsen en zorgverleners wel hebben. Er bestaat dus een grote kenniskloof tussen de NL burger/ patiënt enerzijds en de artsen en zorgverleners anderzijds.

Corona heeft laten zien welke gevolgen die kenniskloof kan hebben als mensen blind moeten vertrouwen op medici, specialisten en wetenschappers. Het lijkt zinvol die kloof de komende jaren te dichten.

Dat wordt des te problematischer als de burger/patiënt analfabeet, ongeletterd en ongecijferd is. Hoe kun je dan als patient de instructies die je van je huisarts, medisch specialist en zorgverleners meekrijgt, begrijpen en opvolgen?

Ongeveer de helft (8 miljoen) van alle Nederlanders is als gevolg van een ziekte nog nooit in contact geweest met de huisarts of de medisch specialist. Ik noem dat de 'niet-patient.' Dat wil niet zeggen dat deze mensen nooit ziek zijn. Sommigen hebben geluk, sommigen zijn continu met hun gezondheid in de weer. Zij proberen gezond te leven, te eten, te drinken, hebben weinig stress of kunnen die goed aan en, belangrijk, zij genieten een goede nachtrust. 

Iedere Nederlander is een potentiele patiënt

Met het oog op de steeds grotere en actievere rol van de individuele Nederlander in het bepalen van zijn of haar eigen gezondheid en gezondheidszorg, en de kennis die daarover bekend moet zijn, slaat 'NL De beste Zorg Ter Wereld' de brug tussen de gezondheid van alle Nederlanders en de Zorg.

Alle huishoudens in 2025 'Digi-Zorg proof

Modern wil zeggen dat alle Nederlanders en hun huishoudens uiterlijk in 2025 'Digi-Zorg proof' zijn. Daarnaast moeten zij kunnen beschikken over app-gestuurde (low cost) simpele medische apparaten, zoals: een bloeddrukmeter; een saturatiemeter; een spirometer; een thermometer en een ECG-meet en registratieapparaat. Allen moeten data digitaal kunnen uitwisselen met de huisarts, de huisartsenpraktijk, de medisch specialist, het ziekenhuis en eerste lijnorganisaties. 


#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring