Nieuwsbrief #2 - December 2020

NIEUWSBRIEF 2

Beste lezer,

Ik heet je van harte welkom bij NL De Beste Zorg Ter Wereld! Nu denk je wellicht: "wat is dit

Daarom richt NL De Beste Zorg Ter Wereld zich op alle soor-ten en vormen van zorg: curatief en geestelijk; eerste, tweede en derde lijn zorg, basis-, topklinische- en topreferente zorg 

Waar staan we voor...

henk3

NL de Beste Zorg Ter Wereld ziet gezondheidszorg dan ook als onderdeel van een Gezond Leven. De beste zorgresul-taten kunnen alleen dan bereikt worden als we weten wat de patiënt echt kan, wil en er sprake is van robuuste, slimme en wendbare keten- en netwerkorganisaties.

Organisaties die samenwerken en waar artsen en zorgverleners zorgvuldig en met plezier hun werk doen. En niet alleen in de uitvoering, waar zorgtrajecten soepel lopen, waar sys-tematische innovatie hoogwaardige zorg mogelijk blijft maken, waar leiderschapsstijlen nodig zijn om nieuwe ontwikkelingen en eisen te vertalen in de juiste maatregelen én methodieken om snelheid, draagvlak en innovatiekracht te realiseren, en telkens de basis vormen voor nieuwe werkmethoden en zorgmodellen. 

Naast de COVID-19 pandemie, breken nieuwe medische, maatschappelijke en sociale inzichten, tendensen en metho-den, serieus door. Op de website vind je daar meer over. De shift van infectieziektes naar welvaartsziektes, en tegelijker-tijd nieuwe wetenschappelijke publicaties (meestal relevant, soms revolutionair), medische kennis, technologie en geneesmiddelen hebben gezorgd voor een ongekende dynamiek overal in de zorgsector. 

Niet eerder was de zorg zo succesvol! Echter, zorgorganisaties werden steeds obeser, lom-per en onoverzichtelijker. Door het uitblijven van structurele maatregelen zit de zorg nu al jaren in een achtbaan, die steeds heftiger lijkt te worden. Om te zorgen dat hier een eind aan komt, moet de zorg meer als collectief gaan samenwerken. Echter, ik weet dat dit (nog) niet het DNA van de zorg zit. Niets doen is geen optie. Immers, moderne geneeskunde ontwikkelt alsmaar door, steeds sneller qua kennis, technologie. Dit doet de vraag rijzen, 'wat betekent dit voor de organisatie, innovatie, leiderschap en betrokkenheid van artsen en zorgverleners en last but not least de patiënt?' Waar we het wel over eens zullen zijn is dat patiënt- en medewerkers ervaring aan verbetering toe zijn.  

Zorg: speak up en sta op!

De politiek zet allerlei instrument in om de zorg te bewegen en te sturen richting transitie. Probleem is dat dit vooral komt door het jarenlang en gestaag opvoeren van de druk op de zorg. Gevolg: wantrouwen, onrust, controle en bureaucratie. De reactie van de zorg op COVID-19 w

Blijf op de hoogte

NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Social Media
LinkedIN
Facebook

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2023 - Privacyverklaring

Select Columns Layout