Blog #2 - december 2020

Blog 2 

Beste lezer,

Sedert de start van 'NL De Beste Zorg Ter Wereld' op 1 november 2020, hebben diverse mensen kennis genomen van dit initiatief en zich aangemeld. Dat doet ons goed. Op de vraag, waar staat dit initiatief concreet voor, ga ik in deze nieuwsbrief in. 

De lancering van NL De beste Zorg Ter Wereld vond tijdens de Coronacrisis plaats. Corona heeft ons laten zien hoe vatbaar de mens en hoe kwetsbaar het zorgsysteem is. We hebben bijzonder veel waardering voor artsen en zorgverleners! Daarom gaan ook wij maximaal ondersteunen om te zorgen, dat dit ons nooit meer overkomt...

De zorg in charge. Een 'open' aanpak

Mijn droom om vanuit en mét de zorg te bouwen aan "NL De Beste Zorg Ter Wereld" en zo ook een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld, kan beginnen. Een andere aanpak, dan we ken-nen van de overheid. Wij zijn een beweging  voor en door de zorg, zowel curatief als geestelijk. Een beweging waarvan we hopen dat de ideeën, die we met elkaar uitwerken worden overgenomen door Nederland, de zorgsector en de overheid. 

Met het oog op de steeds grotere rol van de individuele Nederlander in zijn of haar eigen ge-zonde leven en zorgtoekomst slaan wij de brug met alle Nederlanders. Dat over een paar jaar is gegroeid toto 19 miljoen, allemaal potentiele patiënten, die samen met artsen en zorgverleners willen bouwen aan de gezondheid, het welzijn en de zorg van nu en morgen. Waarom?

"Een andere beleving van zorg"

'Gezond Leven, Welzijn en Gezondheidszorg' vloeien steeds meer in elkaar over. Iedereen ziet de trend. Twee redenen daarvoor: de shift van infectieziektes naar welvaartsziektes en de shift van passieve naar de actieve patiënt. Dat betekent, dat we vanaf nu alle Nederlanders erbij betrek-ken. Om dat behapbaar te maken, halen we een beproefd ontwerpmiddel uit de kast. We stel-len voor om 'én preventie én leefstijl én gezondheidszorg' onder te brengen in een "Virtueel GezondheidsHuis." De opzet is om in de toekomst alle vormen van preventie, leefstijlverande-ring, geneeskunde en zorg onder te brengen in dit virtueel gezondheidshuis.

 De beweging als platform

"NL De Beste Zorg Ter Wereld", een niet-commercieel initiatief, faciliteert, samen met degenen die zich aanmelden, kennisontwikkeling en -deling, de organisatie van (digitale) bijeenkomsten, tekentafel- en ontwerpsessies, gastsprekers, etc. Belangrijk is dat geleidelijk aan de discussies, creatieve sessies en de gesprekken goed voelen en elders in het land resulteren in een positie-ve vibe en overtuiging. Zo kan de beweging geleidelijk aan uitgroeien tot een collectief dat met jou bouwt aan "NL De Beste Zorg Ter Wereld."  

Ondersteunde processen

Daarbij draait natúúrlijk alles om 'De Patiënt Eerst.' In die zin is het van eminent belang te weten én te benoemen hoe vitale ondersteunende processen, zoals organiseren, innoveren, leiderschap en continu verbeteren bijdragen aan de patiëntenzorg. Deze stappen zijn ondergebracht in De 5-stappen aanpak. Met andere woorden wat wel doen en wat niet, waar optimaliseren en waar doorbraken realiseren. Ons motto is 'wil je de beste ter wereld zijn' en waarde toevoegen, dan moet dat tot in de haarvaten van ons zorgsysteem worden beleeft en tot uitdrukking komen in de zorgresultaten. 

Trends en patronen herkennen en delen

NL De Beste Zorg Ter Wereld baseert zich op de 'patiënt - zorgbenadering', met als wenkend perspectief om uiterlijk in 2025 de beste zorg ter wereld te leveren. Dat doet zij door het gene-reren van ideeën, verbetervoorstellen, kennis over verbetermethodieken, etc. Het triggert kennis, die nodig is om het 'anders en creatief denken' te prikkelen en zo een boost te geven aan voor de hand liggende verbeterstappen en doorbraken, die eigen zijn aan de state-of-the-art geneeskunde, de zorg en de wensen van 17,2 miljoen Nederlanders. 

Inzichten delen 

Aangesloten wordt bij  actuele trends, zoals Gezond Leven, leefstijlgeneeskunde, ziektelast reductie, zorgmodel innovatie ('ziekenhuis in ziekenhuis', 'ziekenhuis thuis'), digitale vormen van zorg, zelfmanagement, diverse vormen van gecoördineerde en geplande keten- en net-werkzorg en bereikbaarheidsthema's en de benutting van de fysieke en digitale infrastructuur van één van de meest compacte en modernste landen ter wereld. 

2025... een cruciaal jaar

Overal liggen kansen, mogelijkheden, inzichten die we over het  hoofd zien, ook in de zorg. Daar gaan we, met jullie kennis en expertise naar op zoek en uitwerken. 

Dit avontuur, met andere woorden het behalen van het niveau van 'NL De beste Zorg Ter Wereld,' moet uiterlijk in 2025 bereikt zijn! Als dat lukt, vieren we een feestje... Wat zou dat een mooi gezamenlijk resultaat zijn. Ik hoop je dan te ontmoeten. In de volgende nieuwsbrief staat in het teken van het 'hoe.'

De eerste (digitale) meeting is gepland op donderdag 28 januari 2021! Als je je aanmeld dan ontvang je nadere informatie.

Hartelijke groet, 

Henk Handlogten.

Initiator 'NL De Beste Zorg Ter Wereld'

Blijf op de hoogte

Bouw jij mee?      

Bouw jij mee?      

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring