Reshape the Cure

Missie

Händelton Management Advies BV (HMA) wil de zorg in Nederland naar een hoger platform tillen.

Händelton Management Advies BV (HMA) wil de zorg in Nederland naar een hoger platform tillen. De Nederlandse zorg kan beter en tevens goedkoper, eenvoudiger en minder foutgevoelig worden door het verbeteren, innoveren en vernieuwen van zorginstellingen en zorgprocessen. HMA draagt bij aan deze zorgverbetering door medisch professionele organisaties op een professionele manier te organiseren door patiëntenstromen te differentiëren in planbare, complexe en chronische zorg. Aan de hand van een innovatief zorgmodel wordt de zorg in Nederland overzichtelijker en van hogere kwaliteit.

Visie

HMA wil de Nederlandse zorg laten uitgroeien tot de beste zorg ter wereld.

HMA wil de Nederlandse zorg laten uitgroeien tot de beste zorg ter wereld. Nederland is daar qua omvang en hoeveelheid zorgvoorzieningen uiterst geschikt voor. Bij HMA zouden wij het fantastisch vinden wanneer de Nederlandse curatieve zorg makkelijk te kopiëren is voor de rest van de wereld. En met name voor ontwikkelingslanden. Dit is te realiseren door kennis met elkaar te delen, slimme zorg- en businessmodellen te ontwikkelen, de zorg effectief in te delen en patiëntenstromen te differentiëren. Bij HMA geloven wij in verbinden en ontketenen: de schakels in de keten (huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, ziekenhuiszorg en thuiszorg) verbinden en de verschillende zorgvormen (planbare, complexe en chronische zorg) ontketenen. Zo laten wij de Nederlandse zorg uitgroeien tot de beste zorg ter wereld.


Kernwaarden

Value-based werken

De zorg komt op de eerste plek, daarna pas het geld.

Duurzaam

Businessmodellen dienen te kopiëren zijn, zodat andere (ontwikkelings)landen het over kunnen nemen.

Vereenvoudiging

Door de complexiteit terug te brengen, kunnen fouten voorkomen worden, is er meer vertrouwen en wordt een zorginstelling transparanter.

Integraal werken

Er dient in samenwerking gewerkt te worden.

Uw bedrijf verbeteren? Neem contact met ons op.

Contactformulier

Laat uw gegevens achter en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.