Businessmodel-innovatie

De zorg innoveert. Niet alleen op het gebied van producten en processen, maar ook op het gebied van businessmodellen en organisatie-ontwerpen. Zowel de eerstelijns-, tweedelijns- als derdelijnszorg hebben de afgelopen decennia grote medische stappen gezet. Kennis, onderzoek en behandelmogelijkheden zijn nagenoeg onbegrensd geraakt en het aantal patiënten met complexe en chronische zorgvragen blijft toenemen.

Het komt tegenwoordig aan op leiderschap en professioneel handelen om zorginstellingen in goede banen te leiden. Voldoet uw organisatie hieraan en stelt het huidige businessmodel uw medewerkers in staat om zich volledig te kunnen richten op patiëntenzorg? HMA ontwikkelt in samenwerking met zorginstellingen een passend en innovatief businessmodel.


Wat?

Een business-model is de toverformule voor uw organisatie en toont de toegevoegde waarde van uw organisatie. Het is daarnaast een middel om samen met uw team en medewerkers te werken aan draagvlak. In die zin is een business-model een ‘geloofsbrief’ voor alles en iedereen in uw organisatie. Het bepaalt wat er de komende jaren gedaan wordt en waarop verder gebouwd kan worden. Businessmodel-innovatie laat zien waar uw professionals en organisatie toe in staat zijn. Wat is de kracht van uw organisatie? Waar zit de toegevoegde waarde? Wat zijn de kansen? HMA helpt u bij het beantwoorden van deze vragen en het ‘verzilveren’ ervan.


Waarom?

Iedere zorginstelling werkt in- of expliciet met een businessmodel. Een businessmodel kan spontaan ontstaan, maar ook onder druk van nationale en internationale trends. Zo wordt ook in uw huisartsenpraktijk, maatschap of ziekenhuis gewerkt met een businessmodel. Voorbeelden hiervan zijn hoog complexe zorg, planbare zorg en chronische zorg.

Deze businessmodellen pogen productiviteit en efficiënte te bereiken, maar de realiteit is vaak anders: ze resulteren in hoge werkdruk, complexe zorgprocessen, ontevreden patiënten, enzovoort. Businessmodel-innovatie helpt uw gedachten en werkzaamheden in uw zorginstelling te hervormen, zodat het beoogde resultaat wel gerealiseerd kan worden.


Nieuwe manier van samen-werken

Businessmodel-innovatie brengt nieuwe vaardigheden, tools en een nieuwe ‘mindset’ met zich mee. Hiermee kunt u voortdurend herkennen wat gewenst en ongewenst is binnen uw organisatie. Dit maakt het mogelijk dat uw zorginstelling zich effectiever kan ontwikkelen.


Focus op de toekomst

Businessmodel-innovatie zorgt ervoor dat uw organisatie zich kan focussen op de onderdelen waarop het zich wil onderscheiden. Fit for future! Voorbeelden hiervan zijn complexe zorg, chronische zorg, basiszorg, ketenzorg, netwerkzorg, enzovoort.


Faciliteren van transparantie

Businessmodel-innovatie maakt uw organisatie transparanter door tijdig te anticiperen op groei, door samen te werken aan gerichte en verantwoorde zorgthema’s en door de onderdelen in uw organisatie te verbinden. Het zorgt voor professioneel en menselijk plezier in het werk.